LO vill ha en arbetsmarknadspolitik som satsar på yrkesutbildning för arbetslösa, en individuell bedömning av vad den arbetslöse behöver för att få ett jobb och närmare kontakt mellan arbetslösa och Arbetsförmedlingen.

– Arbetsmarknadspolitiken borde syfta till en god och effektiv omställning för de arbetslösa. Vi behöver krafttag när det gäller den yrkesinriktade utbildningen. Dessutom har vi med oro sett att andelen arbetslösa som inte har gymnasieutbildning har fördubblats de senaste fem åren. Arbetslösa, som behöver, ska få fullfölja sina grundskole- och gymnasieutbildningar, säger Linda Grape, utredare på LO.

I dag publicerar LO en ny rapport om svensk arbetsmarknadspolitik med titeln Stort omfång – svagt innehåll. Enligt rapporten får i dag bara en fjärdedel av de arbetslösa någon form av stöd som ska rusta dem för att få ett nytt jobb. Hela 45 procent av de arbetslösa deltar i något slags arbetsmarknadspolitiskt program, men en mycket stor del av insatserna handlar om att backa upp själva arbetssökandet.

Linda Grape säger att de yrkesinriktade utbildningarna för arbetslösa varit ett centralt inslag i arbetsmarknadspolitiken. I dag finns det inte särskilt många sådana utbildningar.

Hon säger att utbildningarna för arbetslösa ska anpassas efter de bristyrken som finns. Enligt henne är det en paradox att arbetslösheten är hög samtidigt som det finns yrken med brist på arbetskraft.

– Bristen på arbetskraft i vissa yrken måste mötas med anpassade yrkesutbildningar, säger hon.

Ett grundläggande problem med dagens arbetsmarknadspolitik är enligt LO-rapporten att arbetslösheten ses som den arbetslöses eget ansvar och att det viktiga är att se till att de arbetslösa söker allt fler jobb.

LO-utredaren Linda Grape vill prioritera ytterligare två förändringar. Det är att slopa två av garantierna och se till att arbetslösa får bättre kontakt med arbetsförmedlingen.

Hon säger att det finns stora problem med jobb- och utvecklingsgarantin och med jobbgarantin för ungdomar. Båda riktar sig till dem som varit utan arbete länge.

– Garantierna har funnits i sju år och innehållet är för svagt. De borde båda rivas upp och ersättas av något annat som gör en individuell bedömning av vad den arbetslöse behöver för att få ett jobb, säger Linda Grape.

Hon säger att bara en tredjedel av insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin går ut på att stärka den arbetslösa. Resten av insatserna handlar om att bli bättre på att söka jobb.

När det gäller banden mellan de arbetslösa och Arbetsförmedlingen är problemet att kontakterna mellan förmedlare och arbetslösa är för få. I stället borde Arbetsförmedlingen se till att lära känna de arbetslösa ordentligt och skaffa sig goda kontakter med arbetsgivarna.

– Det behövs en väl fungerande förmedlingsverksamhet.