Elva av LO:s tolv a-kassor sänker sina avgifter den 1 januari. Hotell- och restaurangfacket sänker mest, med 250 kronor i månaden.

Precis som höjningen 2007 är sänkningen en följd av politiska beslut. Slutresultatet blir en återställare, i varje fall nästan en återställare. Kolumnen längst till höger visar förändringen jämfört med den 31 december 2006. Egentligen är ökningen ännu större, eftersom avgiften till a-kassan var avdragsgill till 40 procent 2006.

 

Avgift 1/1 2014 Jämfört med 1/1 2013 Jämfört med 31/12 2006
Hotell- och restaurang 140 -250 +45
IF Metall 96 -171 +3
Fastighets 115 -160 +15
Livs 102 -125 0
Handels 120 -102 +25
GS 120 -100 +10
Transport 120 -86 +14
Byggnads 130 -65 +14
Seko 118 -45 +14
Kommunal* 105 -37 +5
Elektrikerna 100 -5 +8
Pappers 129 0 +24
Målarna ingår i Byggnads a-kassa, Musikerna i Handels.
*För medlemmar i Kommunal sänks avgiften till 87 kronor i månaden.

 

Tjänstemän:

Avgift 1/1 2014 Jämfört med 1/1 2013 Jämfört med 31/12 2006
Unionen 97 -43 +7
Akademikerna 90 0 0
Finans- och försäkring 85 0 +1
Unionen jämfört med Sif före sammanslagningen med HTF.

 

De chockhöjda avgifterna 2007 ledde till det största medlemsraset i a-kassornas historia. På två år försvann en halv miljon medlemmar. Antalet oförsäkrade på arbetsmarknaden har nästan fördubblats. 2012 var det 1,5 miljoner arbetande som inte var med i a-kassan.