1930-talet är läskigt aktuellt, och därför är det mycket nyttigt att litteraturforskaren Jimmy Vulovics nya bok går in i en specifik fråga och samtidigt får med sig mycket av tidsandan.

VulovicomslagReform eller revolt rekonstruerar en strid om bildningen mellan socialdemokrater och nazister. De sistnämnda använder litteraturen för att värva medlemmar – egna alster och annekteringar av klassiker – vilket motverkas av en kulturell mobilisering hos vänstern, framför allt inom ABF. I den processen får klasskampen stryka på foten för ett mer individuellt bildningsideal, och på så vis biläggs en konflikt som länge funnits inom arbetarrörelsen.

Bägge lägren skildrar Vulovic i detalj, särskilt genom exemplarisk närläsning av noveller, dikter och debatter.

Han är inte opartisk, utan det framkommer på olika sätt vad han tycker om nassarnas tomma litterära skrammel och övertalningsstrategier. Men hans överblick på hur litteratur kan användas som propaganda är väldigt klargörande och nyttig, till exempel med tanke på vad som just nu pågår i Ungern.

Slutsatsen jag drar är att bästa sättet att hindra litteraturen från att användas som propaganda är att betona och diskutera dess litteraritet. Vilket i sin tur gör oss alla till bättre läsare. Även om få når upp till Vulovics excellenta förmåga att läsa innantill så att en främmande tid blir nåbar.

Läs mer av Vulovic

Ett smakprov på Jimmy Vulovics forskning om det svenska trettitalet publicerades i Arbetet i våras. Läs artikeln om en nazistisk kampnovell och dess relevans idag här!

Han har också skrivit en handbok i hur man lär sig läsa, närmare bestämt om narratologi (läran om berättande). Den presenteras kort här!