Vulovic_1317Jimmy Vulovic, som skrivit veckans huvudartikel, disputerade för några år sen på en avhandling i litteraturvetenskap som jämförde Rudolf Värnlund och Eyvind Johnson. Läs en recension av den boken här. Hans senaste verk är en handbok i konsten att lära sig se vad en bok (eller för den delen ett partiprogram) berättar. Narrativ analys heter den och bygger på avancerad forskning men är samtidigt tillgänglig och hanterbar. De två huvudexemplen är Stig Dagerman och Åsne Seierstad. I synnerhet beskrivningen av hur Seierstad berättar genom antydningar och perspektivbyten är mycket lärorik. Av essän om nazistisk propagandalitteratur, som är del av ett större forskningsprojekt, kan man också inhämta mycket om vikten av att läsa det som är underförstått.