Stora delar av färjetrafiken i Stockholm och delar av älvtrafiken i Göteborg riskerar att lamslås av strejk i dag. Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare strandade i går kväll då Almega Tjänsteföretagen sade nej till medlarnas slutbud.

De varslade konfliktåtgärderna hotar därmed att träda i kraft klockan 12 i dag.

Konflikten gäller lönenivån och utformningen av kollektivavtalet. Almega motiverar sitt beslut med att budet inte innehöll någon förändring av det så kallade tariffsystemet i kollektivavtalet.

Enligt Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen, talar det mesta för att konflikten bryter ut klockan 12.

– Det är så det ser ut, om inte medlarna eller någon av parterna på eget initiativ tar en ny kontakt och vi har inga sådana planer i nuläget, säger han till TT.

– Vi står en bit ifrån varandra, det är väldigt beklagligt.

Arbetsgivarsidan vill framför allt se en modernisering av kollektivavtalet. Att medlarbudet innehöll ett förslag om en arbetsgrupp som skulle granska formerna för kollektivavtalet räckte inte, enligt Koskinen.

– Det finns i dag en normerande tariff som innebär att de som varit anställda ett visst antal år får höjd lön oavsett om de gjort ett bra eller dåligt jobb. Det är en konstruktion som gör avtalet 30 procent dyrare för företagen än i andra branscher, säger han.

Enligt Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko, handlar tariffsystemet dock även om hur ingångslönerna ser ut.

– Det är ju en form av lönerabatt som vi har accepterat, där man kommer in på en lägre lön och först åtta år senare når sin slutlön, säger han.

– Det är ett system som inte är så ovanligt som de kanske vill framställa. Vi var ändå beredda att acceptera den föreslagna arbetsgruppen, så bollen ligger hos Almega nu att ta ansvar för sitt nej.

Seko sade på söndagskvällen ja till medlarnas bud. Om inget oväntat händer drar strejken i gång klockan 12 och utökas sedan klockan 15.

– Vårt första varsel, som gällde klockan 12, gällde främst nöjes- och chartertrafiken samt några sträckor, som Djurgårdsfärjan i Stockholm och Älvsnabben i Göteborg, där det finns andra alternativ, säger Karlsson.

– Men Almega kontrade med en lockout på lediga dagar, som gjorde att vi var tvungna att ta med även dem som blivit lockoutade. Därför kommer tyvärr även kollektivtrafiken i främst mellersta och södra delarna av Stockholms skärgård att beröras.