imageChimamanda Ngozi Adichie invigde festivalen Stockholm Literature genom att tala om det stora MEN som fritar de forna europeiska kolonialmakterna från ansvar för Afrika annat än möjligen i form av välgörenhet.
Hon utgick från ett beryktat tal av Frankrikes förre president Sarkozy för att bena ut den
sällsamma blandningen av bortförklaringar till hur samhällena slogs sönder medan enorma värden fördes ut från kolonierna.
Och man kände ju igen sig från så många debatter. Den retorik som suddar ur den systematiska exploateringen genom att göra alltsammans till en fråga om enskilda personers individuella skuld.
Mer uppmuntrande var det att under frågestunden höra Adicihe lägga ut texten om sin iakttagelse att världen bärs upp av kvinnor som ordnar mat i huset men i smyg, på ett sätt som inte sårar karlarnas självkänsla.