”När polisen registrerade oss kommunister på 1970-talet så hade vi i alla fall gjort något”, lyder en av de tusentals kommentarer som haglat över polisens olagliga rasdokumentation över romer i Sverige, som Dagens Nyheter avslöjade i dag.

Kommentaren är både riktig och logisk. Vad man än tycker vet vi alla att säkerhetspolisen även i dag på mer eller mindre goda grunder kartlägger det som anses kunna bli ett hot mot rikets säkerhet och enskilda makthavare, och det är ju faktiskt deras uppgift.

Men dagens avslöjande, om att polisen i dag, 2013, registrerar vuxna och barn utifrån dessa personers rastillhörighet får nackhåren att resa sig.

I argumentation är det ofta lätt att dra fram öknamn hämtade från 1930- och 1940-talens mörkbrunaste tidevarv, men för en gångs skull är jämförelserna med nazisternas kartläggningar utifrån ras fullt adekvat.

Och det sker i Sverige år 2013.

När inget annat skäl finns för att föra upp en tvåårig flicka i ett register hos polisen än att hon är av romskt ursprung finns inget kvar att försvara i ett demokratiskt samhälle som ska vara öppet för alla och där alla människor anses ha samma värde.

Under förmiddagen i dag har någon okunnig människa hos polisen fått för sig att allt skulle lösa sig bara polisen snabbt bytte namn på det som skett. Romerna fördes inte alls in i ett ”register”, fick media veta, de fördes in i en ”analysfil”.

En fortsättningskurs i kommunikation och mediahantering anbefalles snarast.

Det som nu krävs är en snabb och tydlig markering från ansvariga politiker som klart markerar att polisens register bryter mot lagstadgad myndighetsutövning.

Registreringen måste omedelbart upphöra.

Martin Klepke