Den första studien av cabotagetrafik i Sverige — inhemska transporter med utländska fordon — visar att över 2 500 utländska lastbilar och långtradare kontinuerligt opererar i landet, många i strid mot EU:s regler. Nu utvidgas forskningsprojektet till Danmark.

Sedan i april har närmare 5 000 svenska chaufförer med hjälp av sina mobiler rapporterat in sina iakttagelser av utländska lastbilar och deras rörelser. Det har resulterat i 150 000 taggningar hos trafikforskarna som kunnat kartlägga trafikens omfattning.

EU tillåter högst tre yrkesmässiga inrikestransporter i ett annat land under en sjudagarsperiod. Men fusket är sannolikt omfattande, enligt trafikforskaren Henrik Sternberg på Lunds Tekniska Högskola.

Han drar nu i gång parallellstudien med samma metod i Danmark. Bransch- och arbetsgivarorganisationen DTL och transportarbetarnas fackförbund 3F står för finansieringen.