Regeringen tänker inte stoppa möjligheten att låta folk gå i åratal från den ena visstidsanställningen till den andra. Det blir inget lagförslag.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström hade inga nya besked med sig till riksdagen i dag. Hon svarade på en fråga från Ylva Johansson (S):

– När avser regeringen att ändra lagstiftningen för att stoppa missbruket med att olika visstidsanställningar kan staplas på varandra under orimligt lång tid?

2007 införde regeringen nya regler för visstidsanställningar. Så fort de hade trätt i kraft anmälde TCO regeringen till EU-kommissionen. Orsaken är att möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra i åratal strider mot EU:s regler, enligt TCO.

EU-kommissionen ställde ett antal frågor till regeringen, som svarade att de nya reglerna i Sverige inte försämrar skyddet för visstidsanställda.

Svaret imponerade inte på EU-kommissionen. På våren 2010 skickade kommissionen en formell underrättelse till regeringen. EU-kommissionen talade helt enkelt om för regeringen att den bryter mot EU-reglerna.

Det här föranledde regeringen att fram två lagförslag. Efter kritik drogs båda tillbaka. I vintras fick EU-kommissionen nog och skickade ett så kallat motiverat yttrande till regeringen. Där kräver kommissionen att regeringen rättar till bristerna i lagen.

Den 22 april kom regeringens svar till EU: det blir ingen ändring.

I höst avgör kommissionen om Sverige ska ställas inför EU:s domstol för fördragsbrott. Det beskedet har TCO fått från Bryssel. I höstas skickade TCO in en undersökning som visar att 65 000 personer i Sverige har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i fem år.

– Svensk rätt ska stämma överens med EU-rätten. Regeringen menar att vi har implementerat EU-direktivet korrekt. Vi har en dialog med EU-kommissionen om det, sa Hillevi Engström i riksdagen.