Percy Kindahl känner Långholmen in i minsta cell.

Percy Kindahl känner Långholmen in i minsta cell.

En drygt timslång vandring runt och inne i fängelset (som dels rivits, dels blivit vandrarhem, museum och konferensanläggning) på Långholmen mitt i Stockholm gav både stora och små insikter. Om forna tiders fångvård och straffmetoder. Om alla de repressiva lagar som skulle hålla tillbaka arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Om den politiska laddningen under andra världskriget.

Så många framträdande personer inom arbetarrörelsen har suttit här för allt från hädelse till attentat: Palm, Branting, Z Höglund, Amaltheamännen. För att inte tala om de tyska radikaler som kom hit underjordiskt för att organisera upp motståndet.

Alltsammans finns beskrivet i den storståtliga antologin …faror för staten av svåraste slag (Stockholmia förlag 2012). Livsöden, anekdoter och massor av politik. Men att få det hela berättat för sig på plats av en engagerad guide som Percy Kindahl slår det mesta.

Det är ju inte bara historia. Långholmen har nånting att berätta om alla de länder i världen där staten och rättsskipningen fortfarande är ohöljt repressiv. Så att vi bättre kan förstå vad många engagerade som flytt hit till Sverige flyr ifrån. Vi har själva haft det likadant. Vi har själva haft ett straffsystem byggt på tortyr.

Årets sista vandring äger rum den 12 augusti kl 18. Samling vid Långholmsbron.