Allt färre civilingenjörer, tekniker och dataspecialister söker sig till Sverige från länder utanför EU.

Totalt har antalet beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare utanför EU minskat med 15 procent under januari – juni 2013 jämfört med samma period 2012, enligt Migrationsverkets statistik.

Men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den kraftigaste nedgången har skett i gruppen ”ingenjörer och tekniker”, där arbetskraftsinvandringen minskat med 50 procent, följt av ”civilingenjörer, arkitekter med flera”, som krympt med 43 procent. Också dataspecialister söker sig till Sverige i mindre omfattning, även om nedgången i den gruppen stannar vid tio procent, motsvarande 180 personer.

– Konjunkturen har varit tuff för de svenska företagen. Då är konsulterna den grupp som ryker först, kommenterar Peter Larsson, samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer.

Men vid sidan av svag konjunktur finns också andra, mer strukturella förklaringar, enligt Peter Larsson. Många företag som flyttat produktion eller utveckling utomlands för att sänka sina lönekostnader har upptäckt att det kostar mer än det smakar. Lönerna har stigit i tidigare låglöneländer, samtidigt som det visat sig svårt att bedriva utveckling med hjälp av underkonsulter från olika länder.

– Att företag vill hålla samman sin produktion och utveckling är en tydlig trend, säger Peter Larsson.