Att dela på jobben kan vara ett bra sätt att lindra krisen. I Tyskland har 400 000 jobb räddats tack vara att arbetsdagarna förkortats, hävdar FN-organet ILO.

– Att dela på arbetet kan vara en win-win-win-situation. Arbetarna får behålla sina jobb, företagen överlever och staterna behöver inte betala understöd till arbetslösa, säger Jon Messenger på FN-organet ILO.

Han har studerat vilken effekt arbetsdelning har haft på arbetsmarknaderna i ett flertal länder och presenterat resultaten i rapporten ”Work Sharing during the Great Recession”.

Att dela på jobben har, enligt honom, räddat en miljon jobb.

Det bästa exemplet på en lyckad arbetsdelning står Tyskland för. Landet har inför ett system med korttidsarbete, eller kurzarbeit som det heter på tyska.

Under en ekonomisk kris kan företaget minska de anställdas arbetstid och därmed sänka lönekostnaderna. I gengäld ska företaget inte göra några uppsägningar och de anställda kan därmed behålla sina jobb.

Under krisåret 2009 förkortades arbetstiden för 1,4 miljoner arbetare i Tyskland och enligt ILO räddades därmed 400 000 jobb.

I Japan och Turkiet har liknande system med arbetstidsförkortning vilket bedöms ha räddat 370 000 respektive 100 000 jobb.