Foto: Anders Wiklund

Foto: Anders Wiklund

– Vi befinner oss i ett andra brytläge i avtalsrörelsen nu, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

 

Midsommarveckan kan bli den oroligaste hittills i avtalsrörelsen. Konflikt hotar på flera stora avtalsområden och närmare 5 000 anställda kan tas ut i strejk.

Tåg och bussar stannar i flera storstäder. En rad företag blir utan städning och du får gå till midsommarfesten oklippt. Det blir några av konsekvenserna om de strejker som varslats till nästa vecka bryter ut.

– Det är ett oroligt läge. Vi befinner oss i ett andra brytläge i avtalsrörelsen nu, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Hans förklaring till att många konflikter står för dörren är att arbetsgivarna inte öppet accepterar det krontalsmärke för löneökningar som LO anser är etablerat vid sidan av procentmärket.

– De hävdar att de byter saker hela tiden när vi får igenom krontalet, och det får de väl säga, men vi ska ha våra 1 700 kronor. Vi tänker inte släppa det kravet och då är det klart att det blir varsel, säger han.

Synen på märket är också orsaken till att Fastighets och Seko varslat om strejk för städare på 20 arbetsplatser. Förbunden kräver LO–samordningens krontalspåslag på 1 700 kronor på 36 månader, men motparten inom serviceentreprenadavtalet, Almega tjänsteförbunden, hävdar att normen är industrins påslag på 6,8 procent. Det skulle bara ge städarna 1 450 kronor.

– Om Almega ska ge mer kräver de omfattande försämringar av villkoren. Det kan vi inte acceptera bara för att få samma nivå som vi fått på andra avtalsområden, säger Magnus Pettersson, Fastighets and­re ordförande.

Även Handels, som har varslat om strejk på frisöravtalet, kräver krontalspåslag och försöker värja sig mot vad de ser som arbetsgivarkrav på försämringar.

– Arbetsgivarna vill inte ha någon ob–ersättning, och den kan vi ju inte gå med på att ta bort. Det är den viktigaste stridsfrågan, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice förbundsordförande.

Men det är inte löneökningarna som spökar i alla kärvande förhandlingar. För Seko, som varslat om strejk bland annat i pendeltågstrafiken i Stockholm, Göteborg och Skåne, handlar det främst om att sätta stopp för att löner och villkor dumpas när trafiken upphandlas och nya företag tar över trafiken.

– Varje gång kollektivtrafik upphandlas och våra medlemmar får en ny arbetsgivare riskerar de sänkt lön och sämre arbetstider, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

– Det är en absurd ordning som skapar ständig oro. Någon gång måste vi säga stopp.

Almegas avtalsansvarige Lars Friberg svarar med att arbetsgivarna är beredda att stärka det centrala avtalet för spårtrafiken, så som Seko vill.

– Men det kräver två tre års arbete och kan inte ske i årets avtalsförhandlingar, säger han.

Varslet omfattar totalt runt 1 500 anställda, och även anställda vid tunnelbanans röda linje och spårvagnsförbindelser i Stockholm berörs. Om varslet bryter ut riskerar kollektivtrafiken i huvudstaden att lamslås till stora delar, särskilt om även Kommunals varslade bussförarstrejk bryter ut.

Även för Kommunal är kravet ändrade regler vid upphandling en orsak till strejkvarslet som gäller busstrafiken i flera städer. Förbundet kräver att de anställda inte ska behöva söka om sina jobb när en ny entreprenad tar över trafiken och de vill också att de anställda ska få möjlighet att påverka sina scheman och arbetstider.

Seko har dessutom varslat om strejk för telekomanställda. Där är de främsta kraven att kollektivavtalet ska innehålla en stupstock för hur löneökningarna ska fördelas om parterna inte enas lokalt och att kollektivavtalet ska gälla alla, inte bara dem som jobbat mer än tre månader.

I dag, fredag, pågick medling för fullt i samtliga varslade konflikter. Facken räknade med att få bud av medlarna inom de närmsta dagarna.

Mårten Martos Nilsson

Strejkveckan

Så blir det om inte avtal träffas i tid

måndag 17 juni:

09:00 Frisörstrejk. Handels har varslat 144 medlemmar på 29 salonger.

onsdag 19 juni:

00:00 Busstrejk. Kommunal har varslat totalt 1 400 bussförare och anställda vid bussföretagens verkstäder i två steg. Det första varslet gäller ett antal bussförare i Stockholm och Umeå. Det andra steget träder i kraft den 24 juni.

18:00 Telekomstrejk. Seko har varslat 1 300 medlemmar vid ett tiotal telekomföretag.

torsdag 20 juni:

03:00 Tågstrejk: Seko har varslat 1 500 anställda i pendeltågs­trafiken i Stockholm, Göteborg och Skåne, samt förare på tunnelbanans röda linje och tvärbanan i Stockholm.

06:00 Städstrejk: Fastighets och Seko har varslat städare vid 20 arbetsplatser som sammanlagt har runt 600 anställda.

FOTNOT: Seko, Fastighets och Kommunal har också varslat om blockader mot till exempel övertid, inhyrning och nyanställningar i olika omfattning.