Dagens massiva frammarsch för de rödgröna i SCB:s valundersökning lockar säkert till många jubel. Men samtidigt manar Sverigedemokraternas framgångar bland de LO-anslutna till stor eftertanke.

Enligt SCB:s siffror skulle Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet med hela 50,5 procent om det vore val i dag.

Allianspartierna stannar på strax över 40 procent, och KD befinner sig med sina 3,6 procent statistiskt säkerställt under riksdagsspärren.

Även Sverigedemokraterna, som i andra mätningar legat över 10 procent, stannar vid 7,7 procent i dagens undersökning. Det är två tiondelar lägre än vid SCB:s förra mätning i höstas.

Än gladare kan de rödgröna vara mot bakgrund av att SCB:s undersökning är den i särklass största.

Närmare 5000 personer har valt att svara på SCB:s frågor, att jämföra med de kommersiella undersökningsinstitutens urval som brukar ligga på något eller som mest ett par tusental svar.

Men de många svaren gör också att SCB kan spalta upp sympatierna på undergrupper.

Och det är här som en annan utveckling syns.

Så här ser de senaste årens siffror ut för manliga LO-anslutna med sympatier för Sverigedemokraterna, från november 2010 fram till i dag.

Det är ett halvår mellan varje mätning:

6,1 – 5,9 – 8,0 – 9,5 – 10,6 – 11,3

Bland kvinnor syns inte samma uppåtgående trend, men likväl är dagens mätning den högsta även hos LO-kvinnor, med 5,3 procent SD-sympatisörer.

Bland TCO-anslutna får Sverigedemokraterna 2,6 procent och bland akademikerna i Saco endast 1,4 procent.

Förutom från stöd av dem som inte är fackligt anslutna (7,6 procent SD-sympatisörer) så hänger Sverigedemokraternas mandat i riksdagen efter valet 2014 alltså på det stöd de får från LO-kollektivet.

Det här bekräftar bilden från andra länder om att socioekonomiska försämringar driver de mest utsatta mot ytterlighets- och missnöjespartier.

Som en motreaktion är det naturligtvis viktigt att påvisa sambanden mellan alliansens nedskärningar i välfärden och misslyckade jobbpolitik som nu skapat en arbetslöshet på 8,7 procent.

Både välfärdens utarmning och den förlorade kampen mot arbetslösheten är samhällsförändringar som missnöjes- och invandrarfientliga partier kan rida på för att öka sin väljarstock.

Men än viktigare än att skälla på Alliansens misslyckade politik är att betydligt tydligare än i dag markera en egen politik för alla.

Ska Socialdemokraterna kunna återta röster från dem i LO-kollektivet som ser främlingsfientliga Sverigedemokraterna som ett mer lockande alternativ än något av de övriga partierna, då gäller det att slutligen ta avstånd ifrån de marknadshyllande deviser som spridits från borgerligt håll.

Att inte ta ett klart och tydligt nej till vinstuttag ur välfärden och i stället låta människors skatter fortsätta vandra ut till skatteparadis är ett fördelningspolitiskt misstag av större mått än vad någon i S-ledningen tycks inse.

Vem vill se sina skattepengar försvinna i storbolagens vinster medan den egna välfärden havererar? Ju mer utsatt du är desto större blir förnedringen.

Och att tala om fortsatta effektiviseringsvinster inom välfärden, som av någon anledning också har blivit en del av en häpnadsväckande ytlig S-retorik vi hör ibland, det är inte heller något som gynnar LO-kollektivet.

Kommunals många medlemmar har redan fått se barngrupper explodera i omfång och tempot inom sjukvården trissas upp till det knappt uthärdliga.

Sverigedemokraternas siffror är inte minst oroväckande för LO-facken som organisationer. De program mot främlingsfientlighet och för solidaritet som facken tagit fram är utmärkta.

Men uppenbarligen är de inte nog.

Visst får man inte glömma att de rödgröna går kraftigt framåt också bland LO-grupperna. Socialdemokraterna har nu hela 56,0 procent av LO-medlemmarnas röster.

Men för att bryta Sverigedemokraternas lockelse behövs en översyn av arbetarrörelsens grundläggande tes om en bra fördelningspolitik och en vilja att fånga det folkliga engagemang som är nödvändigt för att skapa ett bra samhälle för alla.

Att göra alla delaktiga i samhällsbygget är den enda vägen att undanröja jordmånen för främlingsfientliga missnöjespartier.

Martin Klepke