Ett år efter examen har nio av tio studenter från yrkeshögskolan fått jobb. De flesta jobbar också i den bransch de utbildat sig inom, visar Myndigheten för yrkeshögskolans årsrapport. 

Yrkeshögskolan (YH) har blivit en allt populärare utbildningsform. Förra året sökte 67 000 personer YH-utbildningar, och det är tio procent fler än då utbildningsformen infördes 2009.

En anledning till att utbildningarna är populära är att de ofta leder till jobb. Av dem som tog examen 2011 hade 87 procent anställning eller egen firma ett år senare. 62 procent av dem hade fått ett jobb som matchade utbildningen, och den gruppen ökade med 12 procentenheter under förra året.

Det har också blivit allt svårare att komma in på utbildningarna. Förra året gick det fyra sökande på varje plats. Allra svårast är det att få plats på utbildningar inom transporttjänster, där det fanns sju sökande per plats.

Att konkurrensen om utbildningarna ökat beror inte bara på fler sökande utan också på att antalet platser minskade med 1 200 förra året i jämförelse med 2011.  Statsbidragen till utbildningarna har minskats och det är något Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, är kritisk till. Hon vill se fler utbildningsplatser framöver.

– Behovet av att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan av kvalificerad yrkeskompetens är betydligt större än det antal platser som vi kan prioritera. Det är naturligtvis olyckligt eftersom detta är tillväxthämmande för svenska företag och även skapar kompetensproblem i offentlig sektor, säger hon på myndighetens hemsida.

Fakta: Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med utbildningar i en rad olika branscher. Utbildningarna, där teori och praktik varvas, är framtagna i samarbete med arbetsgivare och ska matcha behovet av arbetskraft och kompetens. De flesta utbildningarna är mellan ett och tre år långa. Samtliga utbildningar är avgiftsfria.