Striden om vad som är ett onormalt lågt anbud fortsätter i Göteborg.

Fyra byggbolag vann första ronden. Förvaltningsrätten kom fram till att deras anbud inte var för låga.

Nu överklagar det kommunala upphandlingsbolaget. Nästa instans är kammarrätten, som först ska besluta om prövningstillstånd, det vill säga om målet ska prövas på nytt eller inte.

Vid en upphandling av byggentreprenader till kommunens förvaltningar och bolag uteslöt upphandlingsbolaget fem byggbolag. Deras anbud var för låga med timpriser på under 300 kronor i timmen.

Enligt branschorganisationen Sveriges Byggindustrier krävs det timpriser på mellan 330 och 390 kronor i Göteborg enbart för att gå runt, räknat i 2009 års priser. Det innebär rimligen att priset är högre i dag.

De fem byggbolagen begärde mellan 285 och 297 kronor i timmen.

Byggföretagen hävdar att de tidigare har levererat till Göteborgs kommun till ännu lägre priser. Det tar förvaltningsrätten fasta på i domen och ger företagen rätt. Upphandlingsbolaget tycker däremot att byggföretagen saltar räkningar i efterhand och debiterar för extrakostnader.

– Problemet är att de inte levererar till avtalade priser, utan gör tilläggsfaktureringar och lägger till andra kostnader, säger upphandlingschefen Göran Brunberg, till P4 Göteborg.

Fyra byggföretag överklagade upphandlingsbolaget beslut och fick rätt i förvaltningsrätten. De övriga anbudsgivarna hade ett medelpris på 350 kronor i timmen.