Fackets Scandalkampanj har fått köttföretaget till förhandlingsbordet. Elva fast anställda som fick lämna slakteriet i Kristianstad i februari kommer av allt att döma att återanställas.

– Kampanjen har gjort företaget mer förhandlingsvilligt, säger Patric Nelson, klubbordförande på Scan i Kristianstad. Vi har kommit ganska långt i diskussionen om utbildning inom företaget. Vi diskuterar också allt som har med användningen av bemanningsföretag att göra.

Fackets förhoppning är att utbildning av styckare och andra yrkesgrupper inom företaget ska leda till fler fasta anställningar, och minskat beroende av inhyrd personal. En del frågor återstår att lösa – Patric Nelson nämner lönesystemet – men att elva anställda som fick sluta i februari får komma tillbaka till fasta anställningar är så gott som klart.

Livs lanserade nätkampanjen Scandal.nu sedan Scan (som minskat produktionen) sagt upp fast anställda i både Kristianstad och Linköping, samtidigt som de inhyrda styckarna får fortsätta. Kampanjen manar inte till bojkott av Scans varor, eftersom det skulle slå mot de anställda, utan uppmanar Scan att ”göra om och göra rätt”.

Fackklubben i Kristianstad säger inte nej till all användning av bemanningsföretag. Det är ont om styckare, så att kasta ut alla inhyrda styckare och ersätta dem med egna är svårt. Men facket är alltså kritiskt till att övertaligheten främst har drabbat de fast anställda. Och vad gäller de inhyrda styckarna följer Scan inte Arbetsmiljöverkets föreläggande från 2006 om rotation i arbetet och högst sex timmars arbete med kniv per dag, hävdar fackklubben, som vill att de inhyrda ska jobba på samma villkor som Scans egen personal.

De framsteg Patric Nelson noterar sker lokalt vid Scan i Kristianstad.

– Och de är inte tillräckliga för att vi ska avbryta kampanjen. Så långt har vi inte  kommit.