Nej, Byggnads kränkte inte arbetsgivarnas föreningsrätt när facket gick ut i strejk förra året. Det är så det går till i en konflikt, slår Arbetsdomstolen fast.

– Ett hot mot den fria föreningsrätten, säger Lars Gellner från Svenskt Näringsliv.

– Skitsnack, Svenskt Näringsliv gör politik av självklarheter, säger Byggnads chefsjurist Mattias Landgren.

Under förra årets avtalsrörelse blev det konflikt mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationerna Plåtslageriernas riksförbund och Vvs-företagen. Facket tog ut cirka 1 000 arbetstagare i strejk, och den omfattade nio olika företag.

Arbetsgivarna ansåg att facket medvetet valde ut företag där till exempel vd, delägare eller ekonomidirektörer också var aktiva i arbetsgivarorganisationerna och i förhandlingsdelegationer. Och på grund av att några av dem är aktiva inom Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna stämde därför facket till Arbetsdomstolen (AD) för föreningsrättskräkning, och krävde allmänt skadestånd på en halv miljon kronor till samtliga nio företag. Dessutom krävde man miljonbelopp i ekonomiskt skadestånd för uteblivna vinster till företagen. Och därtill allmänt skadestånd till arbetsgivarorganisationerna.

Byggnads å sin sida har hela tiden hävdat att man tog till stridsyxan på grund av att arbetsgivarna inte ville sluta avtal utifrån de villkor facket kunde acceptera.

En linje som även AD går på. Domstolen konstaterar bland annat att ”stridsåtgärderna har vidtagits inom ramen för en sedvanlig avtalsrörelse”.

– Det är mycket olyckligt om det här får spridning. Om företagare vet att om de deltar i en förhandlingsdelegation så riskerar deras företag att tas ut i strejk, så kommer det naturligtvis att hämma viljan att medverka i förhandlingar, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och arbetsgivarnas ombud under rättegången.

Byggnads chefsjurist håller inte direkt med.

– Skitsnack. AD har med emfas slagit fast att det här är vad som händer om man inte når ett förhandlingsresultat. Hade det däremot inte varit tillåtet hade det verkligen undergrävt den fria förhandlingsrätten.

– Det som parterna har varit överens om i urminnes tider politiserar arbetsgivarna nu, säger Mattias Landgren. Arbetsgivarsidan är väldigt centralt styrd av Svenskt Näringsliv.

De två arbetsgivarorganisationerna ska ersätta Byggnads rättegångskostnader på 536 344 kronor.