Har du låg inkomst lönar sig inte ­arbete efter 65. Du sitter i fattigdomsfällan. Ett kontroversiellt utredningsförslag kan ändra på det. Men bästa affären är att jobba något år extra – och ta ut pension samtidigt.

Arbete ska ge utdelning i form av bättre pension, det är grunden för pensionssystemet.

Och för heltidsarbetande med bra lön fungerar det. Tumregeln är att ett extra arbetsår höjer pensionen med åtta procent.

Men de som bäst skulle behöva höja sin pension – LO-medlemmar i kvinnodominerade yrken och deltidsarbetande – kan inte påverka sin ekonomi som pensionärer. Deras pension består helt eller delvis av garantipension, som kompletteras av bostadstillägg. Arbetar de efter 65 år höjer de visserligen sin inkomstpension, men samtidigt sänks både garantipensionen och bostadstillägget.

Effekten blir noll, eller nära noll. Kvinnan i exemplet här intill ökar sin inkomst med 45 kronor i månaden på ett extra arbetsår – men samtidigt missar hon 126 000 kronor i pension det år hon fyller 65. En rejäl nettoförlust.

Den statliga pensionsåldersutredningen har sett problemet. I sitt slutbetänkande föreslår utredningen att såväl garantipensionen som bostadstillägget inte längre ska påverkas av arbetsinkomster från och med det år du fyller 66 år.

Förslaget är kontroversiellt. Om behovsprövade bidrag, som bostadstillägget för pensionärer, plötsligt skulle betalas ut utan att påverkas av höjd inkomst innebär det ett avsteg från gamla socialpolitiska principer.

Om förslaget trots allt genomförs kommer ett extra arbetsår att höja den disponibla inkomsten i vårt exempel med 552 kronor i månaden.

– Men fortfarande missar kvinnan pension under ett år, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam. Det tar 19 år innan hon hämtat in det genom den ökade månadsinkomsten. Statistiskt sett lever hon inte så länge.

Den bästa affären är i stället att börja ta ut pensionen vid 65 – och ändå fortsätta arbeta. Under ett år med både lön och pension får kvinnan i exemplet 10 422 kronor mer i månaden att förfoga över. Vare sig hon sparar pengarna eller lever upp dem direkt har hon säkrat en högre nettopension under sin livstid.

Att ta ut pension samtidigt som man fortsätter arbeta är en god affär för de flesta med låga inkomster. Men många har inte möjligheten. En del tjänstepensioner går inte att ta ut parallellt med arbete. Och framför allt: De som har de tunga, lågavlönade jobben orkar i de flesta fall inte arbeta vidare.

– Det finns en naiv tro på att ekonomiska drivkrafter ska få folk att arbeta längre, säger Håkan Svärdman. De har varit verkningslösa hittills, ändå sätter utredningen sin tilltro till dem.

– De som hamnar i fattigdomsfällan har inte varit starka på arbetsmarknaden under 45 år. Varför skulle de plötsligt bli det när pensionen närmar sig?