Industrins parter har inlett slutförhandlingar. Förhoppningen är att bli klara med ett nytt avtal under natten.

De partsgemensamma överläggningarna har lett fram till försöket att komma starta slutförhandlingarna. De går konkret till så att två personer från vardera sidan sätter sig ner och helt enkelt försöker komma överens om ett avtal för alla anställda i industrin.

De två fackliga förhandlarna är Veli-Pekka Säikkälä från IF Metall och Niklas Hjert från Unionen. Arbetsgivarnas representanter är Robert Schön, Industriarbetsgivarnas förhandlingschef, och Anders Weihe från Teknikföretagen.

De övriga företrädarna för fack och arbetsgivarorganisationer sitter i deras närhet och fungerar som två avtalsdelegationer.