Finansdepartementet tillsätter en utredning som ska minska svartarbete inom byggbranschen.

Utredaren Christer Sjödin, före detta lagman i kammarrätten i Sundsvall, ska bland annat titta närmare på hur Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök. Utredaren ska under arbetets gång samråda med branschen och Skatteverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari nästa år.