Nu börjar förhandlingarna om nya avtal för drygt 6 000 anställda på 900 företag inom Plåtslageriernas riksförbund.

Utöver höjda löner enligt LO-samordningen vill Byggnads införa certifiering av arbetsmiljön samt skapa ordning och reda bland underentreprenörer på byggena.

Plåtslagerierna vill ha ”långa och låga avtal som stärker företagen och därmed räddar jobb”.

I förra avtalsrörelsen tillsattes partsgemensamma arbetsgrupper inom byggbranschen med uppgift enas om hur arbetsmiljön ska bli bättre.

– Bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för en byggnadsarbetare. Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i byggbranschen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggnads vill också ha färre underentreprenörer på byggena för att få bort oseriösa och kriminella företag. Förebilden är Byggavtalet. Nu vill facket att reglerna ska gälla hela branschen.

LO:s lönekrav innebär 2,8 procent mer till alla som tjänar mer än 25 000 kronor och 700 kronor till alla tjänar mindre. LO-kraven innehåller också ett försäkringspaket och mer pengar till föräldralediga.

– Vi kan inte acceptera den fortsatt slentrianmässiga utbyggnaden av ersättning för icke arbetad tid och måste också värna våra individuella lönesättningsmodeller. Det är viktigt att företag lokalt styr lönebilden, anser arbetsgivarnas förhandlingschef Henrik Boman.

Förhandlingarna gäller tre avtal: byggnadsplåtavtalet, ventilationsavtalet och plåtbearbetningsavtalet.