Gösta Rehn var en nydanande nationalekonom som under sin tid på LO lade fundamentet för den svenska modellens ekonomiska politik. Han verkade även som professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

I år skulle han ha fyllt 100 år. Med anledning av jubileet föreläser professorerna i nationalekonomi Lennart Erixon och Eskil Wadensjö om Gösta Rehns betydelse.

Kl 14.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetet och Onsdagsklubben

Bakgrund

Läs mer om Gösta Rehn (1913–1996) och om Rehn-Meidnermodellen på Wikipedia.