Regeringen gör inget åt möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Nu hoppas TCO:s chefsjurist Samuel Engblom på den samlade oppositionen i riksdagen.

– Jag hoppas på ett utskottsinitiativ i arbetsmarknadsutskottet. Något måste göras – annars hamnar Sverige i EU:s domstol, säger han.

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson vågar inte ha någon åsikt om vad som kan hända i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Vi har lagt en motion om att en tillfällig anställning ska bli fast efter högst två år. När den behandlas i vår får vi se vad som händer, konstaterar hon.

TCO anmälde regeringen till EU-kommissionen redan 2007. Möjligheterna att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra i åratal strider mot EU-reglerna, enligt TCO. Kommissionen har inlett en process som kan sluta med att Sverige dras inför EU:s domstol.

Två gånger har regeringen skickat ut förslag till lagändringar på remiss. Båda förslagen har sågats och hela oppositionen i riksdagen har satt sig på tvären. Därmed skulle förslagen ha fallit.

Nu har arbetsmarknadsminister Hillevi Engström bestämt sig för att överhuvudtaget inte ändra lagen.

– Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb, säger hon till TT.

Lenita Granlund är avtalssekreterare i Kommunal. 30 procent av de anställda i kommuner och landsting har tillfälliga jobb.

Det är inget ungdomsproblem. Medelåldern bland de visstidsanställda är 35 år och de allra flesta jobbar deltid, vare sig de vill eller inte. I medeltal är arbetstiden 50 procent. De är tillfälligt anställda år ut och år in, mellan fem och sju år i genomsnitt.

– Det är alldeles för många otrygga anställningar som varar alldeles för länge. Det måste man göra något åt. Vi tycker att man ska lösa problemet lagstiftningsvägen, säger hon.

Om inget händer återstår avtalsvägen. I det senaste avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting fick Kommunal in en gräns på tre i stället för fyra år.

– Vi kommer att fortsätta att förhandla om de här frågorna även i nästa avtalsrörelse, säger Lenita Granlund.

I dag går det att stapla olika den ena tillfälliga anställningen ovanpå den andra i åratal. Enligt Hillevi Engström är missbruket inget större problem. LO har TCO har motsatt uppfattning.

Ylva Johansson är inne på samma linje:

– Staplade visstidsanställningar är en kvinnofälla som regeringen tänker behålla. Det är bedrövligt, tycker hon.

TCO vill ha ett tak på tre år under en femårsperiod. Längre än så ska samma arbetsgivare inte få ha samma person visstidsanställd.

– Vi fortsätter våra ansträngningar att få en majoritet i riksdagen för vårt förslag, säger Samuel Engblom.

TCO:s anmälan hos EU-kommissionen ligger kvar. Nu ska TCO informera kommissionen om den svenska regeringens beslut.

– Sverige fortsätter att bryta mot EU-rätten, konstaterar Samuel Engblom.

Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO, misstänker att hela historien slutar i EU:s domstol.

– Regeringen måste rätta sig efter EU-direktivet. Jag antar att Sverige kommer att tvingas att förbättra lagstiftningen. Vi behöver bra lagstiftning. Det är jättetungt att få bättre villkor avtalsvägen på en del områden där många arbetsgivare använder tillfälliga jobb, säger hon.