En chef som inte tar hänsyn till den psykiska arbetsmiljön är en dålig arbetsledare och kan i vissa fall påverka stämningen på arbetsplatsen så mycket att sjukfrånvaron stiger till tio gånger den normala. Det hävdas i en undersökning presenterad av danska tjänstemannafacket FTF som organiserar 15 000 lärare, sjuksköterskor, socialarbetare och förskolepersonal.

Det finns ett klart samband mellan stress, hög sjukfrånvaro och dålig arbetsledning, skriver arbetsmiljötidningen Avisen.

– Arbetsledare måste ta den psykiska arbetsmiljön på allvar, säger FTF:s ordförande Bente Sorgenfrey.