De rödgröna partierna kräver att långtidssjuka garanteras rehabiliteringsinsatser innan de utförsäkras, rapporterar Ekot. De som avses är långtidssjuka som uppnått den nya maxtiden i sjukförsäkringen, två och ett halvt års sjukskrivning.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna stödjer Miljöpartiets utskottsinitiativ. De behöver dock stöd av Sverigedemokraterna för att utskottsinitiativet ska gå igenom i riksdagen. SD har ännu inte bestämt sig.

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) är kritisk till Miljöpartiets utskottsinitiativ.

– Partiet har inte avsatt en enda krona i sitt budgetförslag, säger han.

Han betonar att budgeten ännu inte är färdigbehandlad. MP:s utspel är därmed i strid med budgetlagstiftningen.

– Det är rent populistiskt utspel, säger Axén.