Inom dryg en vecka med början i går, tisdag, ska Arbetsmiljöverket genomföra 1 600 inspektioner för att ta reda på hur det är ställt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljölagen bygger på en fungerande samverkan mellan parterna, arbetsgivaren och arbetstagarna, eller chefen och skyddsombudet. Nu ska Arbetsmiljöverket kartlägga hur denna samverkan fungerar i verkligheten.

Hela landet omfattas av tillsynen. Det handlar om företag och verksamheter, som inte inspekterats de senaste tre åren eller inte fått besök alls. Både stora och små arbetsplatser ingår.

Vid inspektionerna ligger fokus på hur man på den enskilda arbetsplatsen samarbetar för att hantera just sina risker, vilka lärdomar man drar av redan inträffade olyckor, hur det är ställt med säkerhetsmedvetenheten och om parterna lever upp till lagens krav på en regelbunden och levande dialog för att förebygga olyckor.

− En bra arbetsmiljö leder inte bara till färre olyckor och skador. Den bidrar också till mer arbetsglädje och bättre livskvalitet. Dessutom är den lönsam för både samhälle och företag, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Resultatet kommer att redovisas vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 26 oktober, som sätter punkt för den årliga europeiska arbetsmiljöveckan, vecka 43.

Samtidigt genomförs Liknande insatser i övriga EU-länder under temat ”samverkan för att förebygga”.