Socialministern vill se en etisk plattform för vården och omsorgen, som ska vara gemensam för kommunala och privata vårdgivare.

För att skapa bred enighet kring plattformen bjuder socialminister Göran Hägglund in kommunerna och landstingen, de privata vårdföretagen och de fackliga organisationerna till samtal. Målet är ”en bred flerpartsöverenskommelse”, skriver KD-ledaren på Svenska Dagbladets debattsida i dag, onsdag.

Plattformen, som ska vara på plats redan nästa år, ska innebär att alla skattefinansierade vårdgivare öppet redovisar sin ekonomi, vilken kvalitet de håller, och vilka villkor de anställda har. På så sätt ska patienterna eller de gamla lättare kunna välja på vårdmarknaden.

Vad gäller meddelarfriheten – de offentligt anställdas rätt att anonymt tipsa massmedia om missförhållanden – tänker sig Göran Hägglund att privata arbetsgivare ska kunna ansluta sig frivilligt.

De privata vårdföretagen välkomnar socialministerns initiativ.

– Vi är beredda att bidra konstruktivt till den etiska plattform ministern föreslår, säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius.

– Men syftet måste vara en blocköverskridande uppgörelse som håller långsiktigt. Dagens politiska osäkerhet är det stora hindret för vårdföretagens utveckling.

Även Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor vid Svenskt Näringsliv, tycker att Göran Hägglunds förslag är intressant. Också utbildningsföretag som finansieras med skattemedel bör omfattas av de etiska riktlinjerna, enligt Anders Morin.

Kjell Rautio, utredare vid LO och sekreterare i LO:s pågående välfärdsutredning, är mer återhållsam. Regeringen känner på sig att något måste göras, eftersom problemen med kortsiktiga vinstintressen i välfärden är så uppenbara, säger Kjell Rautio. Men socialministern har en övertro på vad man kan åstadkomma genom att vårdgivarna redovisar kvaliteten i detalj.

– Kvalitetsarbete behövs, visst. Men internationell forskning visar att det är oerhört svårt att mäta kvalitet i människonära, mjuka verksamheter.

– Hur mäter man kvalitet när man tar hand om en människa i livets slutskede? frågar Kjell Rautio. Risken är att företagen orienterar sig mot det som är mätbart, och försummar det som inte syns.