Privata företag i vård, skola och omsorg är dubbelt så lönsamma som genomsnittet i det privata näringslivet – men det märks inte i lönekuvertet.

Dagens rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) ger nytt bränsle åt debatten om vinster i välfärden. Almega Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius var snabbt ute med ett pressmeddelande:

– Det är olyckligt om SCB:s statistik tas som intäkt för att det går att begränsa företagens vinster. Många av företagen lever redan nu på marginalen, och en felanalys skulle drabba dem mycket hårt, säger Håkan Tenelius i pressmeddelandet och tillägger om SCB:s siffror:

– De ger bilden av att företagen går med större vinst än övriga näringslivet, men det är fel.

Lönsamheten märks inte i lönekuverten. Lönerna är ungefär de samma oavsett om kommunen, landstinget eller ett privat företag driver verksamheten.

Det framgår av en ny rapport från Statistiska centralbyrån om marknaden för vård, skola och omsorg 2010.

Den privata välfärdsindustrin är snart lika stor som skogsindustrin. 49 000 privata företag inom vård, skola och omsorg omsatte tillsammans 150 miljarder kronor 2010. Huvuddelen av pengarna kommer från skattebetalarna.

De privata företagen växer snabbt. Av 30 000 nya jobb i vård, skola och omsorg under 2010 hamnade 17 000 i privata företag.

Omsättningen ökade med 13 miljarder till 149 miljarder. Avkastningen på det investerade kapitalet var 15 procent att jämföra med åtta procent inom hela näringslivet.

Knappt 200 000 anställda jobbade i privata företag inom vård, skola och omsorg under 2010. Snart är antalet privat anställda lika många som antalet anställda i landstingen. 2010 hade landstingen 30 000 fler anställda.

SCB:s siffror visar att alla nyckeltal är bättre för privata företag i vård, skola och omsorg än i näringslivet i allmänhet. Vinstmarginal, soliditet och likviditet är högre.

Däremot är lönerna ungefär de samma som i den offentliga sektorn. I omsorgen var genomsnittslönen 23 300 kronor i kommunerna och 23 600 kronor i privata företag, i grundskola och gymnasium var snittlönen 24 600 i kommunerna och 24 300 kronor i privata företag och inom och hälsosjukvård betalade privata 31 000 kronor mot 30 300 kronor i landstingen.