Det finns inga snabba lösningar och det räcker inte heller med sunt bondförnuft för att förhindra dödsolyckor och arbetsskador inom jordbruket, konstaterar forskare i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Det tar tid att utbilda, utveckla och förändra människors attityder och beteenden, säger Peter Lundqvist, professor på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och ansvarig för rapporten.  Därför borde satsningar göras på långsiktiga projekt.

Ett sådant projekt är ”Säkert bondförnuft” som verkar kunna leda till säkrare jordbruk, anser Peter Lundqvist. Det är ett landsomfattande projekt som drivs av Lantbrukarnas riksförbund (LRF), JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Bland annat besöker utbildade handledare gårdarna för att i sin tur utbilda jordbrukare, deras familjer och anställda för att höja säkerheten på gården. Målet är att halvera antalet olyckor i jord- och skogsbruket på fyra år.

Ensamarbete och okunskap om riskerna förklarar en del av de höga olyckstalen, enligt forskarrapporten. Andra förklaringar är:

• Lantbrukare är hårt pressade av att arbeta snabbt då vädret medger.

• Arbetsliv och familjeliv flyter ihop. Man bor ofta på arbetsplatsen, vilket bland annat leder till att barn och ungdomar vistas och leker arbetsplatsen samt hjälper till med arbetet.

• Många jordbruk drivs som deltids- eller fritidssysselsättning på kvällar och helger och brister då ofta i säker utrustning och kunskaper om riskerna.

Varje år dör omkring 15 personer och tusentals skadas inom branschen. Många av dem är barn. Det handlar inte bara om personliga tragedier. Olyckorna kostar dessutom samhället två-tre miljarder kronor varje år.

I Sverige har det förebyggande arbetet inom jordbruket pågått under lång tid, skriver forskarna. Den mest uppmärksammade åtgärden är införandet av skyddsbågen, eller störtbågen, i slutet 1950-talet. Dessförinnan klämdes i genomsnitt 25 personer om året ihjäl enbart under vältande traktorer. Trettio år senare hade siffran sjunkit till 0,2 personer.