Ännu en undersökning visar hur svårt det är att få ut medicin efter apotekens avreglering.

Den här gången är det SVT som har kartlagt tillgången på reumatiker- och astmamedicin på landets apotek.

Tyvärr är det knappast någon överraskning att inte ett enda av de besökta apoteken hade alla mediciner på SVT:s lista.

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, säger i en kommentar att hon i värsta fall får gå till sex olika ställen för att få ut de sex mediciner hon är beroende av.

Det är naturligtvis frustrerande för apotekskunderna men ganska logiskt för apotekens ägare. De ser nämligen i första hand till företagets lönsamhet.

Till skillnad från de tidigare statliga apoteken så drivs ju nya privata apotek i första hand inte för att tjäna allmänheten utan för att tjäna pengar. Och om det inte är lönsamt att hålla alla mediciner i lager så försvinner de som är olönsamma.

Svårare än så är det inte.

Dessvärre lär det bli ännu sämre.

Då apoteken avreglerades sköt staten till 450 miljoner i bidrag till de nya ägarna på villkor att de skulle hålla öppet i minst tre år.

Efter nyår har den tiden passerat och nu konstaterar en rapport att många apotek, främst i glesbygden, då lägger ned på grund av dålig lönsamhet.

Också det en helt logisk följd av privatiseringen.