Alla partimätningar visar samma sak: Ett val i dag skulle innebära regeringsskifte.

De rödgröna skulle till och med få egen majoritet.

Ändå måste både de rödgröna och allianspartierna förbereda sig för ett, fullt möjligt, annat resultat i valet 2014, nämligen att de rödgröna får flest mandat, men att Sverige­demokraterna fortsatt blir vågmästare.

Denna situation är inte lätt. Al­liansen har tryggt kunnat förlita sig på SD:s stöd för att driva borgerlig politik. De rödgröna kan inte förlita sig på SD för att driva en mer human politik.

Även om både rödgröna och allianspartier som vanligt kommer att intyga att de aldrig ska regera med stöd av Sverigedemokraterna så är en fortsatt vågmästarroll för SD vid rödgrön seger en svår konstitutionell realitet att förhålla sig till.

Vad kan då bli följden?

Det enda som är säkert är att inget av de rödgröna partierna kommer att ändra sin politik för att ta hjälp av SD.

Därmed öppnas dörren för fler blocköverskridande lösningar, inte bara i asylpolitiken. Trots alla hårda ord om Centern och Folkpartiet är det nog dessa två partier som främst S och MP kommer att få samtala med.

Troligen hör vi inte så mycket mer om detta ämne från något håll före valet. Alla vill ju befästa sin egen styrka och storlek. Men fler än en partistrateg grubblar nog just nu över framtida lösningar.