Bulgariska bärplockare på väg till ambassaden i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer

Den fria rörligheten för arbetskraft inom EU måste regleras för att få ordning på förhållandena för bärplockare från andra EU-länder. Dessutom behövs en begränsning av antalet arbetstillstånd för bärplockare från länder utanför EU.

Det säger Thord Ingesson, utredare på LO,  som reagerar starkt på att bärplockare åter far illa i de svenska skogarna. Och han befarar att det kan bli ännu mer problem, eftersom plockarna från länder utanför EU är så många i år.

– Regeringen måste ta frågan på allvar och genomföra konkreta åtgärder, säger han.

Än så länge är det framför allt bärplockare från Bulgarien som råkat illa ut. Uppskattningar säger att de är runt 1 500 personer. Problemet är att de inte lyckas tjäna pengar och många av dem får nu hjälp av Bulgariens ambassad att åka hem.

Thord Ingesson säger att den stora gruppen bulgarer är något nytt i de svenska skogarna. Han tror att det beror på att förhållandena har reglerats för dem som kommer hit med arbetstillstånd och har kollektivavtal där den garanterade månadslönen är 17 000 kronor i LO:s bemanningsavtal. Enligt honom ger garantilönen ingen stor förtjänst, eftersom plockarna betalar resan hit samt mat, boende och transporter i Sverige, men bärplockarna har ett grundläggande ekonomiskt skydd.

För plockare som kommer från andra EU-länder finns inget krav på arbetstillstånd och heller inte någon koppling till lön på kollektivavtalens nivå. När det gäller bulgarerna är det ännu inte klarlagt om det finns ordentliga anställningsförhållanden.

Thord Ingesson tror att det finns något slags uppdragsgivare som tagit hit bulgarerna eftersom de kommit i så stor omfattning i år. Problemet är förmodligen att det hela är dåligt skött. För att bärplockningen ska fungera behövs kunskap om var bären finns och sätt att ta hand om bären och sälja dem till grossister.

Thord Ingesson vill se en reglering av den fria rörligheten för arbetskraft inom EU. Bland annat borde det handla om en lag som tvingar utländska företag att registrera arbets- och anställningsvillkor. Och att facket får tillgång till lönelistor och uppgifter om arbetstid.

– Syftet är att få bort tvångsarbete och dåliga arbetsvillkor, säger Thord Ingesson.

Förutom bulgarerna finns det i år bortåt 6 000 bärplockare med arbetstillstånd – 5 500 av dem kommer från Thailand. I år har mer än dubbelt så många fått arbetstillstånd jämfört med förra året. Det stora antalet gör att Thord Ingesson tror att det kommer bli problem för plockare med arbetstillstånd också.

– Systemet för arbetstillstånd är helt obegripligt. Det är de enskilda arbetsgivarna som avgör hur många plockare de vill ta hit. Det finns ingen broms och förr eller senare kommer det för många plockare, säger Thord Ingesson.

Det blev effekten av en lagändring 2008 – då arbetsmarknadsprövningen togs bort. Den vill LO ha tillbaka och den skulle innebära att det görs en bedömning av hur många plockare som behövs för att göra jobbet. Tidigare gjordes detta i samråd med facket.

För att få bättre ordning i bärskogen vill Thord Ingesson och LO också se en sanering av den svenska bärbranschen. Det handlar bland annat om att företagen ska registreras och gemensamt borde ta ansvar för de företag som anlitas för bärplockning.