Svenskt Näringsliv vill se samarbete mellan regeringen och oppositionen. Och mellan parterna på arbetsmarknaden.

– Det finns en reformtrötthet. Sverige är ett bra land, men hur ser det ut om tio år? Under alliansens första år vid makten hände nåt, men sedan har inte mycket förändrats. Ett skäl till detta är det parlamentariska läget, säger Peter Isling, presschef hos arbetsgivarorganisationen.

Samarbete över blockgränserna är en av de frågor organisationen vill lyfta fram i Almedalen. Svenskt Näringsliv har omkring 20 personer på plats i Visby. Organisationen ordnar sex egna seminarier under veckan. Ledningen deltar i ytterligare 30 seminarier där arrangörerna är allt från IF Metall till Moderaterna.

Det visar sig att delar av ledningen bor ihop med en hundtvätt i centrala Visby. Under intervjun i den skuggiga innergården kommer en collie som behöver snyggas till på Astas dog spa.

Peter Isling pekar på att oppositionen och regeringen har liknande uppfattningar i många frågor och han lyfter fram infrastruktursatsningar, energipolitik,  forskning och tidsödande processer för att få miljötillstånd för nya projekt.

Han säger att ett problem är att politikerna gärna visar upp olikheter för väljarna. Vice vd Christer Ågren är inne på samma linje.

– Förslag som någon sagt ja till i regeringsställning är plötsligt dåligt när samma person hamnar i opposition.

De två pekar på ett femte område. Det är omställning, som fack och arbetsgivare har möjlighet att komma överens om i förhandlingar i höst. För facket handlar det om att få till något som skapar trygghet och goda villkor vid en uppsägning medan arbetsgivarna prioriterar att kunna behålla den personal de anser vara viktiga för verksamheten.

– Vi vill komma en bit på vägen tillsammans med facket i förhandlingar om omställningen. Sedan kan vi tillsammans vända oss till regeringen, säger Christer Ågren.

För Svenskt Näringsliv handlar det också om att reformarbetet ska fortsätta även om landet får en ny regering efter nästa val.

– Vi spekulerar inte i ett regeringsskifte. Vi vill att Sverige ska bli ett bättre land och vi vill förbättra företagsklimatet, säger Peter Isling.