Trots att många landsting ligger på plus visar hälso- och sjukvården röda siffror. På fyra universitetssjukhus ska drygt 1,5 miljarder sparas och 2 000 årsarbeten bort.

Håkan Cederholm, ekonomichef på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, beskriver det som det tuffaste året på tio år. Bara i år ska sjukhusets kostnader minska med närmare en halv miljard kronor, vilket bland annat innebär att personalen ska minska med 500.

– Jag är inte alls säker på att vi klarar det, säger han till Kommunalarbetaren.

Tidningens kartläggning visar att hälso- och sjukvården inom många landsting brottas med röda siffror och tvingas skära. Detta samtidigt som landstingen som helhet inte nödvändigtvis går back. Oftast handlar det om att sjukhusen inte klarar sin budget.

Således ska universitetssjukhusen Sahlgrenska i Göteborg, Karolinska i Solna och Stockholm, Akademiska i Uppsala och Skånes universitetssjukhus tillsammans spara 1,55 miljarder kronor och minska antalet anställda med 2 000. I övriga delar av landet finns liknande problem. I Dalarna ska 300 miljoner sparas och i Gävleborg är underskottet 157 miljoner kronor.

I sparprogrammen finns dock få uppsägningar. I stället hoppas många att klara situationen med omplaceringar eller naturliga avgångar.