Arbetsförmedlingen har placerat 6 500 arbetslösa i privata företag som inte ens har tecknat arbetsskadeförsäkring. Det visar siffror som riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) redovisade tidigare i dag.

Arbetsförmedlingen ska kräva och kontrollera att det finns arbetsskadeförsäkring innan arbetslösa placeras på en arbetsplats. Men riksdagens utredningstjänst har tagit fram siffror som visar att tolv procent av de privata företagen struntar i att teckna arbetsskadeförsäkring.

– Det är alarmerande siffror. Arbetsförmedlingen tar inte sitt uppdrag seriöst, sa Mehmet Kaplan.

Sedan 1997 har arbetsplatsolyckorna ökat med 67 procent bland arbetslösa som deltar i olika åtgärder, samtidigt som de har minskat med 15 procent bland vanliga löntagare. Det föranledde Mehmet Kaplan att ställa ett antal frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

– Både jag och Arbetsförmedlingen tar frågorna på stort allvar. Ingen ska behöva riskera sin hälsa på jobbet. De som deltar i åtgärder är likställda med anställda och har samma rätt till god arbetsmiljö, svarade Hillevi Engström.