Alla anställda i hemtjänsten i Leksand ska få fria arbetskläder. Arbetsmiljöverket tvingar kommun att stå för arbetskläderna. Det är första gången myndigheten fattar ett sådant beslut – och det kan komma att gälla i alla kommuner.

Personalen inom hemtjänsten får sina arbetskläder sedan Arbetsmiljöverket hotat kommunen med 125 000 kronor i vite, vilket är ett unikt beslut.

– Det känns bra att Arbetsmiljöverket har samma uppfattning som jag, säger Madeleine Karlsson, Kommunals skyddsombud i Leksand.

Det är Madeleine Karlsson som ligger bakom vitesföreläggandet. Först vände hon sig till arbetsgivaren med krav på arbetskläder. Men det enda arbetsgivaren kunde erbjuda var möjligheten till tvätt av egna kläder som personalen använder i jobbet.

Därför tog Madeleine Karlsson kontakt med Arbetsmiljöverket och lämnade in en begäran om föreläggande eller förbud med stöd av arbetsmiljölagen. Efter att ha granskat arbetsmiljön kom myndigheten fram till samma slutsats som skyddsombudet.

– Vi anser att samma strikta hygienrutiner som landstinget satt upp för all vårdande personal även ska gälla hemtjänstgrupperna i hela kommunen, säger arbetsmiljöinspektör Rigmor Kierkegaard.

Hon berättar att personalen bland annat hanterar sår med diverse bakterier och dessutom kan komma i kontakt med både blod, urin och diarréer. Personalen riskerar därmed att ta med sig smitta hem eller till andra vårdtagare.

– Smitta kan dyka upp var som helst och när som helst, säger Rigmor Kierkegaard. Att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är dessutom en fråga för hela samhället.

Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande innebär att de cirka 100 anställda inom hemtjänsten i Leksand ska ha en särskild dräkt med kortärmad överdel och i material som går att tvätta i minst 60 grader.

Kommunen har beslutat att rätta sig efter Arbetsmiljöverkets beslut, säger verksamhetschefen Anneli Pettersson.

– Enligt mina beräkningar kommer det att kosta uppemot 500 000 kronor endast i inköp. Sedan tillkommer kostnader för tvätt och klädskåp.

Arbetsmiljöverket hittills inte haft några generella krav på arbetskläder inom hemtjänst. Däremot ingår det i arbetsgivarens skyldighet att förebygga risker för spridning av smitta, konstaterar myndigheten.

Ett föreläggande som gäller i en kommun ska dock också gälla i andra kommuner. Förutsatt att arbetsmiljön ser ungefär likadan ut.

Kan vitesföreläggandet mot Leksand leda till ett generellt förbud mot att personal inom hemtjänst använder sina privatkläder i jobbet?

Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman vill inte svara på den frågan innan hon hunnit sätta sig in i föreläggandet mot Leksand.

– Man kan naturligtvis dra slutsatser från föreläggandet, säger hon. Men normalt gör vi bedömning från fall till fall, beroende på hur det ser ut just på den aktuella arbetsplatsen.

Kommunalarbetareförbundet har länge krävt att arbetsgivarna ska bekosta arbetskläder inom hemtjänst.

– I de flesta kommuner använder personalen sina privata kläder i jobbet, vilket är helt oacceptabelt, säger Ann Georgsson, ombudsman med ansvar för äldreomsorgen.