Så blev han då vald, LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Kålle.

Många ställer sin lit till att LO i det praktiska arbetet nu kan samlas i samma solidaritet som under ordförandevalet och företräda alla LO-förbunds gemensamma krav på rättvisa löner.

Det är ju ingen hemlighet att åsikterna om rättvisa löner går isär, åtminstone när det kommer till praktisk tillämpning.

Prio ett för Kålle när han axlar ordförandemanteln blir därför att reda ut hur osakliga löneskillnader egentligen definieras inom förbunden så att alla talar samma språk.

Att vissa sektorer, branscher och yrken är felavlönade ställer ju alla upp på.

Det vill säga, ingen accepterar löneskillnader som inte kan förklaras med faktorer som olika utbildning eller olika ansvar.

Denna allmänna linje blev också LO-styrelsens vinnande förslag i den debatt runt motioner om jämställdhetspott som kongressen avhandlade före ordförandevalet.

Men trots en på pappret förkrossande samsyn över att LO ska fortsätta värna den solidariska lönepolitiken, och slåss för lika lön för lika arbete, var motsättningarna tydliga om hur det praktiskt ska gå till.

Kommunals motion om att fram till nästa kongress verka för särskilda jämställdhetspotter föll i omröstning till förmån för LO-styrelsens mer öppna linje om att strategierna inte bör beslutas av kongressen men att LO måste ha särskilt fokus på jämställda löner.

Därmed föll också elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngrens tilläggsyrkande om att löneskillnaderna bör vara utjämnade till år 2020.

I skenet av detta lät Kålles ord i sitt första tal efter valet, när han framhöll vikten av att all sammanhållning inom LO är oerhört viktig, inte bara som ett tack för förtroendet, utan en sentens med extra djup och mening denna lördag i Stockholms Folkets Hus.

Så när Kålle nu har blivit vald och den övriga styrelsen snart ska inta sina platser har LO förhoppningsvis fått en ledning tillräckligt bred och tillräckligt samstämmig för att få förbunden att tala samma språk om de osakliga löneskillnader som alltjämt består.