Umeå kommun vill att de gamla ska få veta hur de privata hemtjänstföretagen använder vinsten. Socialnämnden har beslutat att företagen ska redovisa detta. Svaren förs in företagens faktablad som de gamla får läsa innan de väljer anordnare.

– En ren konsumentupplysning. Vinster i välfärden upprör många människor, inte minst de äldre, säger socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).

Beslutet har orsakat en del uppståndelse. De borgerliga partierna reserverade sig i socialnämnden. Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna anser att vinsten än ointressant så länge företagen håller vad de lovar.

Eva Andersson välkomnar debatten.

– Vi är glada för uppmärksamheten. Det här kanske kan hålla liv i debatten. Vi anser att det borde finnas en lagstiftning som säger att vinsterna ska återinvesteras i vård, skola och omsorg. Pengarna som tänkta för vård och omsorg ska användas till vård och omsorg, tycker hon.

16 privata hemtjänstföretag är godkända i Umeå kommun. De har knappt 30 procent av marknaden. Resten av brukarna har valt kommunen.

Den rödgröna majoriteten i socialnämnden skulle gärna se att kommunen enbart anlitar företag som återinvesterar vinsten i vård och omsorg, men det sätter lagen stopp för. Beslutet blev i stället att företagen ska redovisa hur de använder vinsten.

Svaren återges i faktabladen. Om företagen inte vill svara får brukarna veta det.

– Vi har svårt att förstå att det ska väcka så stort uppseende. Det här tillhör den information som vi vill delge våra äldre när de väljer hemtjänst, berättar Eva Andersson.

Umeå har inga planer på att göra all hemtjänst kommunal igen. Orsaken är att de gamla som har valt andra utförare än kommunen är nöjda.

– Då ska inte vi oroa alla dem. De vill veta att samma personer kommer hem till dem även i morgon.