IF Metalls Karl-Petter Thorwaldsson står mot Kommunals Tobias Baudin. Pappers har nominerat Jan-Henrik Sandberg och Handels lanserar Helén Pettersson.

 

Med två veckor kvar till kongressen kan LO-förbunden inte enas om en ny ordförande. Två block står mot varandra när hela nya ledningen för Landsorganisationen ska utses. Just nu är sluten omröstning på kongressen den mest sannolika utgången.

Med sluten omröstning och en högsta ledning tillsatt utan full enighet riskerar LO:s fackliga samarbete att försvagas.

– Om LO:s nästa ordförande väljs av en knapp majoritet kommer arbetsgivarna genast att peka och säga att det är ett ytterligare tecken på LO:s försvagning, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket, och fortsätter:

– En ordförande som väljs med bara en svag majoritet kommer att börja med en rejäl uppförsbacke. Det kommer att stå i vägen för sakfrågorna. Och snart börjar en ny avtalsrörelse.

Fyra personer är nominerade till ordförandeposten, och så har det sett ut sedan årsskiftet. När två veckor återstår till den kongress som ska utse nya LO-ledningen har valberedningen kört fast i ett läge med låsta positioner.

I praktiken står IF Metalls Karl-Petter Thorwaldsson mot Kommunals Tobias Baudin.

Karl-Petter Thorwaldsson har stöd av en stor minoritet som i stor utsträckning består av LO:s industrifack medan Tobias Baudin backas upp av en svag majoritet, där bland andra byggfacken och Kommunal ingår.

Ella Niia betecknar situationen som ovan och exceptionell. Traditionen är att LO-kongresserna utser organisationens ordförande i fullständig enighet.

– Hur ska en majoritetsvald ordförande nå ut till dem som inte röstat på honom? Risken är att det skapas en låsning, säger hon.

Hotell- och restaurangfackets ordförande och hennes förbund stödjer Karl-Petter Thorwaldsson. Samtidigt säger hon att man nu måste hitta en kompromiss. Hur det ska gå till kan hon inte säga.

Ella Niias dröm är dock fortfarande att LO får en ledning och en ordförande som kan väljas med acklamation – av en enig kongress.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson tror att ledningsfrågan ännu kan lösas. Men han tror också att det skulle vara ett problem om det blev omröstning och den nya ordföranden och ledningen tillsattes med majoritetsbeslut.

– Vi behöver enighet, särskilt efter de tre senaste avtalsrörelserna.

Hans-Olof Nilsson anser att det avgörande för LO-samarbetet är synen på lönebildningen och märket (den löneuppgörelse som sluts tidigt och ska fungera som rättesnöre för andra avtalsområden, läs: industrins). Han ser det som mycket viktigt för LO att nå enighet kring avtalsfrågorna. Och att det är ett bekymmer att LO-förbunden inför den pågående avtalsrörelsen inte kunde enas om en plattform.

Enligt honom var detta vare sig de tre industrifackens eller de elva andra LO-förbundens fel – utan det var LO:s problem. Mer vill han inte kommentera den frågan:

– Om jag skulle ha något att säga om nuvarande avtalssekreterare Per Bardh så tar jag i så fall upp det med valberedningen.

Hans-Olof Nilsson vill se Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande. Han anser att det i detta läge inte är viktigt att titta på varifrån olika kandidater kommer utan att hitta personer som kan ena och samla i förbunden – och framför allt kunna göra det i avtalsrörelser.

Även bland en del av dem som stödjer Tobias Baudin finns en strävan att finna en kompromiss.

Sekos ordförande Janne Rudén vill att LO-förbunden ska hitta en gemensam lösning, men han konstaterar att verkligheten inte ser ut så. Han tänker sig att hela laget – hela den nya LO-ledningen – är avgörande för om det ska gå att skapa ett förslag som alla kan ställa sig bakom. Och han tänker sig en ny ledning som kommer från olika delar av LO och har någon slags representativitet.

– Vi ska inte överdramatisera det här. Valberedningen måste få tid att arbeta. Sen får vi se, säger han.

Målarna har lämnat in ett förslag på hela ledningen till valberedningen, och det är Tobias Baudin, Per Bardh och Ingela Edlund, som är förbundssekreterare hos Seko. Ingen av dem kommer från industrifacken. Men det ser inte ordföranden Mikael Johansson som något problem.

– Jag tror inte det får någon större effekt. Ledningen ska inte representera olika förbund eller sektorer. Den ska representera LO.

IF Metall, Kommunal och GS vill inte kommentera diskussionen om den nya LO-ledningen utan hänvisar till valberedningen. Hans Tilly, ordförande i valberedningen, flaggar för att ett förslag ska presenteras den 22 maj.

Fakta

Fyra kända kandidater till ordförande – men det kan bli fler

Valberedningen har ett antal nominerade personer att jobba med när LO:s nya ledning ska knådas fram. Fler kan dyka upp.

Nomineringstiden går ut på LO-kongressen strax före valet av ny ledning.

Valberedningen räknar med att presentera sin linje tisdag den 22 maj. Ordförandevalet är utsatt till klockan 12.45 på lördagen den 26 maj.

Nominerade till andra poster i ledningen

• Till vice ordförande:

Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande

Ingela Edlund, förbunds­sekreterare i Seko

Helén Pettersson, riksdags­ledamot (S)

• Till avtalssekreterare:

Per Bardh, LO:s nuvarande avtalssekreterare

Andra förslag

GS har valt att förespråka tre personer till ledningen utan att precisera vem som ska ha vilken position: Karl Petter Thorwaldsson, Helén Pettersson och Per Bardh.