Mitt i avtalsrörelsen kommer en forskarrapport som visar att delade turer är ett stort och växande problem.

Runt 150 000 människor arbetar delade turer, det vill säga delade arbetspass. Statistiska centralbyrån har tagit fram siffrorna åt Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Drygt en fjärdedel svarar att arbetspassen skapar mycket stora problem.

– Delade arbetspass tillhör det som hamnar i topp på besvärslistan, säger docent Göran Kecklund, docent på Stressforskningsinstitutet och en av författarna till en ny rapport om skiftarbete och delade turer.

Det är framför allt bussförare och vårdpersonal i äldreomsorgen som jobbar delade turer. Åtminstone inom äldreomsorgen har delade turer blivit vanligare under de senaste fem åren. Dessutom ökar delade turer inom personlig assistans.

– Jag tror att det är en konsekvens av nedskärningar och dålig bemanning, men det här är en fråga som vi borde belysa mer. Det finns knappast någon forskning på området, berättar Göran Kecklund.

2010 blev delade turer en lokal valfråga i några kommuner. Örebro, Karlstad och Luleå är tre exempel. Där blev delade turer vanligare och vårdpersonalen protesterade. Politiker ur båda lägren lovade att avskaffa delade turer, men ingen kommun har infriat löftena än.

Inom kort kommer Kommunal med en rapport om delade turer. Utredaren Yeshi Wondmeneh ser samma sak som Göran Kecklund, nämligen att det knappt finns forskning. Därmed går det inte att säga hur många fler som har delade pass på schemat i dag än för fem år sedan.

Det finns inga siffror att jämföra med.

– Forskningen är fortfarande fokuserad på industrin. Arbetsmiljön inom kvinnodominerade områden är inte särskilt väl utforskad, konstaterar Yeshi Wondmeneh.

Precis som Stressforskningsinstitutets rapport visar Kommunals kommande undersökning att delade turer är ett stort problem. Andelen som svarar att delade turer ställer till med problem är högre i Kommunals kartläggning.

Stressforskningsinstitutets rapport visar också att delade arbetspass för med sig ytterligare ett bekymmer: för kort tid för återhämtning. Det är inte ovanligt att ett morgonpass följer direkt på ett kvällspass.

Ytterligare problem är dåligt inflytande över arbetstiden och svårigheter att planera livet. Allt för korta scheman gör att folk inte vet när de ska vara lediga.

Önskescheman är överskattade. Forskarna konstaterar att det alltid finns ”måsteskift” som ska fyllas.

En av deras slutsatser om delade arbetspass är att ”det förefaller som om de negativa effekterna har underskattats”.

FAKTA: AVTALSFRÅGA

Färre delade turer. Det är ett av Kommunals krav i avtalsrörelsen. Fackligt aktiva landet runt berättar om att delade turer blir allt vanligare.
Delade turer innebär i regel arbete på morgonen och sen eftermiddag eller tidig kväll med några lediga timmar mellan.
Sedan 2003 får bussförarna betalt för tio minuter per timme under den påtvingade ledigheten. Någon motsvarighet finns inte i avtalen för vård och omsorg.
Mellan 120 000 och 180 000 människor jobbar delade arbetspass, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Medelvärdet blir 150 000.
Drygt 2 000 personer svarade på forskarnas frågor. Av dem var drygt 60 procent kvinnor.