Han kallades Mogadishu och utsattes för negativ särbehandling på jobbet, enligt facket. Men enligt domstolen fanns inga bevis för att svetsaren diskriminerats. Byggnads förlorade därmed det första diskrimineringsmål förbundet drivit.

En svetsare i Västsverige med ursprung i Nigeria fick öknamn av kollegorna och särbehandlades negativt av arbetsledningen, enligt Byggnads. Men Arbetsdomstolen drog en annan slutsats.

Svetsaren som jobbat i företaget sedan 2006 uppger att han kallats för både Mogadishu och koko stupid av sina arbetskamrater och att arbetsledningen känt till det men inte gjort något åt det.

Företaget har också krävt ett speciellt sjukintyg av honom för att se så att han inte har några allvarliga sjukdomar när han drabbats av lågt blodvärde, och därefter omplacerat honom till okvalificerade arbetsuppgifter

Svetsaren förbjöds också att gå på toaletten eller att röka på arbetstid, vilket de andra anställda fick, enligt facket. När han slutligen blev sjukskriven på grund av trakasserierna fick han inge rehabilitering, enligt facket som stämt i arbetsgivaren i Arbetsdomstolen för diskriminering. Det är första gången Byggnads driver ett diskrimineringsmål till domstol, och i går kom domen.

Fackets starkaste bevis var ett bandat samtal mellan arbetsledaren och svetsaren. Arbetsledaren säger där att svetsaren rör sig som i en slowmotion-film på jobbet men att han tror att det beror på något kulturellt och inte på hans hudfärg.

Arbetsgivaren nekar till alla anklagelser och domstolen gick helt på företagets linje. Arbetsdomstolen anser att facket inte kunnat bevisa att svetsaren diskriminerats på grund av sitt ursprung. Bandupptagningen som facket hänvisade till tolkar domstolen i stället till arbetsgivarens fördel.  Domstolen slår fast att inledningen på yttrande kan ses som olämpligt, men att yttrandet avslutas med ett tydligt klargörande om hudfärgen inte hade med saken att göra.

Byggnads hade krävt att svetsaren skulle få diskrimineringsersättning och skadestånd på 300 000 kronor. Nu tvingas facket i stället att betala samma summa för motpartens rättegångskostnader.