Seko och Transport stod för varsitt. Byggnads slog till med två. Bara i fredags kom fyra stridsvarsel in till Medlinsinstitutet.

– Det är ovanligt många på en dag. Jag har inte varit med om något liknande under min tid här, säger Claes Stråht, som varit Medlingsinstitutets generaldirektör sedan 2006.

Myndigheten hade redan tidigare medlare utsedda i konflikten mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna, där en blockad träder i kraft på fredag om parterna inte kommer överens. Så sent som igår avvärjdes också konflikthotet för Kommunals golfbanearbetare, och skedde bara några dagar efter att medlarna lyckats ena parterna i handelskonflikten.

Att så många stridsvarsel ligger samtidigt hör absolut till ovanligheterna, och det ställer krav på Medlingsinstitutet som ska se till så att medlare kommer in i god tid för att avvärja att konflikterna bryter ut.

– Det är lite stökigt nu, konstaterar Claes Stråht.

Medlingsinstitutet är också inkopplat i förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Idea och Unionen respektive Akademikerförbundet SSR. Medling är också på gång i ytterligare en förhandling mellan Unionen och Almega.

Allt som allt är nu sex medlarpar, alltså tolv medlare, i gång samtidigt, men någon risk att medlarna ska ta slut är det inte, enligt Claes Stråht. Han säger att det finns ett 40-tal personer som myndigheten haft kontakt med och som kan ta på sig medlaruppdrag.

– Vi har ett antal tänkbara medlare, och de räcker, men det kan vara lite snickeri att få ihop gängen med personer som kan ta uppdragen direkt och som parterna accepterar.

När konfliktvarsel lagts är det dessutom bråttom för Medlingsinstitutet. Varsel läggs ofta sju dagar innan konflikten ska bryta ut och med så kort tidsintervall är varje dag viktig för medlarna.

I söndags inledde medlarna sitt arbete med Kommunals varslade konflikt och i går inleddes medlingen för Transport, Seko och Byggnads.

Fakta

Varslade konflikter

• Kommunal har varslat om en nyanställningsblockad för personliga assistenter på ett antal privata vårdbolag. Blockaden inleds på fredag, den 20 april. Kommunal har också varslat om sympatiåtgärder för konflikten och tar ut flygbusspersonal i strejk den 23 april.

• Transport har varslat om strejk för väktare, ordningsvakter och bevakningspersonal. Konflikten har fyra steg varav det första inleds den 24 april. I sista steget den 27 april tas de anställda i säkerhetskontrollerna på fyra flygplatser ut i strejk.

• Byggnads har varslat om strejk på fem avtalsområden med två olika arbetsgivarorganisationer som omfattar VVS, kylarbeten och plåtarbete. Den 25 april inleds strejken på tio VVS-företag och fyra plåtföretag.

• Sekos varsel gäller en strejk för 1 600 anställda på nio telekomföretag. Strejken inleds den 25 april.

Samtliga varsel gäller under förutsättning att parterna inte träffar avtal innan de träder i kraft.