Socialdemokraterna i Botkyrka kommun lovade sin politiska sekreterare förlängd anställning mandatperioden ut. Ett muntligt löfte som aldrig infriades. Sagt ska vara gjort, anser facket och drar arbetsgivaren inför domstol.

Den politiska sekreterarens fackförbund, Handels, anser att det muntliga löftet är bindande och därmed har arbetsgivaren ingått ett vanligt anställningsavtal med medlemmen.

Mellan parterna gäller varken kollektivavtal eller reglerna i anställningsskyddslagen, eftersom medlemmen är politiskt anställd. Men det innebär inte att arbetsgivaren går fri från ansvar. Här gäller i stället allmänna avtalsrättsliga principer, säger sekreterarens juridiska ombud Maria Fridolin vid LO-TCO Rättsskydd.

– Det handlar om en tvist mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som inte fullföljt ett bindande avtal och därmed gjort sig skyldig till skadestånd.

Är ett muntligt löfte lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal?

– Ja, det menar vi, svarar Maria Fridolin. Skillnaden är att det blir svårare att bevisa vad som har sagts. Det brukar bli så att ord står mot ord.

Har ni i så fall några vittnen?

– Vi vill avvakta och se vad arbetsgivaren har att säga.

I Botkyrka kommun, som styrs av en rödgrön majoritet, har alla partier politiska sekreterare från en halv till två tjänster, beroende på antalet mandat i kommunfullmäktige. Formellt är det kommunen som är arbetsgivaren, även om det är partierna själva som bestämmer vem eller vilka som ska anställas.

Handels medlem hade en anställning hos Socialdemokraterna från november 2009 till december 2010. Vid ett utvecklingssamtal med sin chef och kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren i mitten av december fick hon beskedet att hon skulle få fortsatt anställning under hela mandatperioden som löper ut sista december 2014. Enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) kom de också överens om vilka områden och politiker hon skulle arbeta med. Ett löfte som alltså togs tillbaka senare.

Katarina Berggren vill varken avfärda eller bekräfta att hon lovat partiets politiska sekreterare fortsatt anställning.

– Nu ska saken prövas i AD, vilket vi tycker är bra. Om det visar sig att fel har begåtts ska det rättas till, säger hon.

Facket kräver att kvinnan ska få ett ekonomiskt skadestånd motsvarande de löner hon gått miste om, en summa som kan landa på omkring en halvmiljon kronor.