Det går trögt i avtalsförhandlingarna på flera håll, och fler förbund tar nu till stridsåtgärder. Byggnads, Seko och Transport har varslat om konflikt.

I går kväll undertecknades avtalen inom handeln, och den storkonflikt som var på gång med handelsstrejk och sympatiåtgärder från åtta LO-förbund blåstes av. Men oron i avtalsförhandlingarna fortsätter på andra håll.

Redan innan handelsavtalet blev klart varslade Transport i går kväll i förhandlingarna om ett nytt löneavtal för väktare, ordningsvakter och andra bevakningsgrupper.

Varslet är upplagt i fyra steg där ett nytt steg träder i kraft varje dag med start vid midnatt natten till den 24 april.

– Stridsåtgärderna är relativt omfattande. Vi vill ha ett snabbt avslut, säger Transports ordförande Lars Lindgren, till tidningen Transportarbetaren.

I dag har också Seko och Byggnads varslat om stridsåtgärder. För Sekos del gäller varslet telekomförhandlingarna. Enligt Seko är det motparten IT & Telekomföretagen inom Almega som tvingat fram varslet genom att lägga skambud i förhandlingarna.

– Arbetsgivaren lägger ett bud som motsvarar 2,2 procent på en tolvmånadersperiod. Det här är inte seriöst agerat av vår motpart. De mer eller mindre tvingar oss ut i en konflikt, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén, i en kommentar på förbundets hemsida.

Natten till onsdag den 25 april går omkring 1 600 av Sekos medlemmar i strejk. Strejken drabbar flera telekomföretag men främst Telia Sonera med dotterbolag. Förutom högre löneökningar vill facket också ha en lägstalön för yrkesarbetare inskriven i avtalet och det vill också att alla ska garanteras löneökningar på minst 500 kronor.

För Byggnads del gäller varslet VVS, kylarbeten och plåtslageri. Facket säger upp de gällande kollektivavtalen och utlyser strejk på 14 företag med start klockan 06:00 onsdagen den 25 april.

Byggnads vill främst få bort arbetsgivarnas möjlighet att beordra dygnetruntberedskap och vill också att de anställda ska ha rätt att säga nej till övertid.

– Det borde vara en självklarhet i dagens moderna arbetsliv för rörmokare och kylarbetare att kunna bestämma över sin egen fritid. Hur ska vi kunna uppnå jämställdhet i vårt samhälle när så många män av sina arbetsgivare fråntas möjligheten att hämta och lämna på dagis? säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads, i en kommentar på förbundets hemsida.

Förutom de tre varsel som lagts i dag och i går varslade Kommunal tidigare i veckan om konfliktåtgärder i förhandlingarna om ett nytt avtal för personliga assistenter på privata vårdbolag.

 

FAKTA: Transportsvarslet
Varslet gäller löneavtalet för väktare, ordningsvakter och andra bevakningsgrupper och är upplagt som en fyrstegsraket.
24 april: Vid midnatt natten till tisdag inleds en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning av personal på hela avtalsområdet.
25 april: Strejk för packnings- och uppräkningspersonal på Loomis Sveriges och Nokas Värdehanterings arbetsplatser i Stockholm, Malmö och Göteborg.
26 april mellan klockan 06:00 och 10:00. Arbetet vid utvalda grindar på flygplatserna Arlanda, Sturup och Landvetter stoppas. Företagen som berörs är Securitas och G4S.
27 april: Strejk för Securitas personal vid utvalda flygplatsers säkerhetskontroller. Mellan klockan 06:00 och 10:00 strejkar personalen på Arlanda och Sturup. På Bromma flygplats infaller strejken mellan 14:00 och 18:00.

FAKTA: Sekos varsel
Strejkvarslet gäller runt 1 600 anställda på telekomområdet.
Natten till den 25 april klockan 00:00 inleds en blockad mot övertid, inhyrning och nyanställningar på hela avtalsområdet.
Samtidigt tas olika kategorier av anställda på nio telekomföretag ut i strejk. Strejken drabbar främst Telia Sonera med dotterbolag.

FAKTA: Byggnads varsel
Varslet gäller förhandlingarna om nya avtal för byggnadsplåtslageri, ventilationsarbeten och plåtbearbetning samt VVS-avtalet och kylavtalet.
Onsdag den 25 april klockan 06:00 inleds en strejk på tio VVS företag och fyra plåtföretag.