Stefan Löfven kommer i morgon med all sannolikhet att väljas till ny partiledare för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna får därmed en ny ledare med ett klart fokus på näringsliv och arbetstillfällen och Löfven kan bli en samlande kraft.

Ett av de mer omtalade debattillfällena för Stefan Löfven var krisavtalet under finanskrisen, när IF Metall godkände att medlemmar gick ned i arbetstid och därmed sänkte arbetskostnaden för arbetsgivaren.

Kritikerna utmålade då felaktigt krisavtalet som att IF Metall gick med på sänkta löner.

Detta skulle ha varit att ge efter för ett klassiskt borgerlig men varje gång lika omöjlig metod att rädda kvar jobb.

Men någon lönesänkning var det inte fråga om. Att tillfälligt gå ned i arbetstid under den mycket svåra efterfrågekris som då rådde blev i stället ett sätt att med bibehållen löneutveckling rädda kvar jobben för så många metallare som möjligt.

Gentemot andra LO-fack blev dock tongångarna hårdare när IF Metall inför avtalsrörelsen ställde sig utanför jämställdhetspott och LO-samordning även om IF Metalls skäl till avhoppet var att konstruktionen missgynnade IF Metalls egna lågavlönade kvinnor.

Det som försvårar Löfvens arbete är det faktum att han inte sitter i riksdagen. Vi minns Maria Leissner svårigheter att synas på undanskymd åskådarplats under debatterna i Riksdagen under hennes tid som Folkpartiets partiledare utan riksdagsstol.

Löfven behöver därför en representant i riksdagen och här kan nästa problem finnas.

Under torsdagseftermiddagen utpekades Sven-Erik Österberg som Löfvens ställföreträdare i riksdagen. Österberg har förvisso en stark bas inom rörelsen men har under de senaste veckornas turer kraftigt förknippats med dem som lyckades få Juholt avsatt.

Att direkt ersätta den avpolletterade Håkan Juholt med banemannen Sven-Erik Österberg i kommande partiledardebatter framstår därför inte som något smart drag inför de många som stödde Juholt.

Fram till kongressen ska nu Socialdemokraterna se över partiets valrutiner för att göra framtida utnämningsprocesser mer öppna.

Det är inte bara bra, det är fullkomligt nödvändigt.

Partiets verkställande utskott ska nu arbeta fram konkreta förslag till kongressen nästa år.

Det är fortfarande oklart i hur hög grad Stefan Löfven vill forma sitt eget lag och utse nya talespersoner.

Möjligt är dock att Tommy Wiedelich avgår som ekonomiskpolitisk talesperson när nu Håkan Juholt har lämnat scenen.

Om så sker kommer här ett förslag på en utmärkt person för denna viktiga post inom socialdemokratin: Kommunals nuvarande chefekonom Emma Lennartsson.