Handels vill begränsa både visstidsanställningarna och inhyrningen. Dessutom kräver facket en jämställdhetspott som är ett extra påslag på 100 kronor. Och rätt till heltid.

Arbetsgivarna i Svensk Handel erbjuder samma löneökningar som industrifacken fått och vill inte se några förändringar av villkoren i avtalen.

Parterna utväxlade i dag sina krav. Förhandlingarna berör 200 000 som arbetar på avtalen för anställda i butik och på lager. Båda avtalen går ut sista mars.

– Vi följer helt LO-samordningens avtalskrav, säger Lars-Anders Häggström, ordförande för Handels.

Det innebär 860 kronor mer per månad och per anställd. Och för de butiksanställda en jämställdhetspott på 100 kronor extra.

Handels blir först ut i den här avtalsrörelsen med att försöka driva igenom den kontroversiella potten. I två tidigare avtalsrörelser har Handels varit först med att få acceptans för jämställdhetspotten. LO:s industrifack ställde sig vid utanför samordningen till följd av den. Och splittringen har Svensk Handels vd Dag Klackenberg tagit som intäkt för att hårdare ifrågasätta och skärskåda kravet.

– Vi vill visa att vi inte är svagare i den här avtalsrörelsen. Vi ska göra allt vi kan för att driva igenom jämställdhetspotten , säger Tommy Tillgren, andre vice förbundsordförande.

Lars-Anders Häggström tonar ner motsättningarna inom LO och säger att skillnaderna bara handlar om metod och att det till slut i diskussionen om jämställdhetspotten bara var några tior i skillnad mellan industrifacken och de andra i LO.

Begränsningen av visstidsanställningar är en del av de gemensamma LO-kraven och det går ut på att hindra att tidsbegränsade sträcker sig över lång tid och att se till att folk snabbare får tillsvidareanställningar. Handels driver själva inskränkningar av inhyrningen och det gäller i första hand lagerarbetsplatser. Tommy Tillgren förklarar att målet är att se till att inhyrning bara används vid arbetstoppar och att företagens anställda personal gör det vanliga jobbet. Facket vill ha bort bemanningsföretag som sköter den vanliga verksamheten helt eller delvis.

Svensk Handel erbjuder löneökningar på 3,0 procent under 14 månader, vilket motsvarar 2,6 procent under ett år. Handels tänker sig ett ettårigt avtal.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg säger i ett pressmeddelande:

– Vårt avtalsbud är unikt eftersom vi redan från början visar var vår gräns går och vad som finns att få. Vi är beredda att acceptera det märke som finns på arbetsmarknaden, även om löneökningarna är för höga för många av våra medlemsföretag. Nu måste vi och facket visa att vi kan ta ansvar för den svenska lönebildningen.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström säger att kraven är avpassade till den sjunkande konsumtion. Och han tillägger att mer pengar i lönekuvertet leder till större konsumtion.

Tommy Tillgren säger att Handels inte brukar prata om märket utan om pengar. Dessutom pekar han på att industrifack som Unionen och IF Metall lokalt har löneglidning.

Som flera gånger tidigare löper Handels avtal ut lagom till påsk. Flera gånger tidigare har varsel och hot om påskstrejk haft betydelse för avtalsförhandlingarna. Lars-Anders Häggström säger att det är för tidigt att prata om konflikt och han hoppas på att slippa inblandning av medlare för då är det lättare att få med mer i uppgörelsen.

Parterna har bortåt 20 förhandlingstillfällen inbokade. Ofta brukar handelsparterna ha ont om tid på sig efter att industriförhandlingarna avslutats.

– Nu har vi gott om tid och kan förhandla alla frågor i botten, säger Susanna Gideonsson, första vice ordförande hos Handels.

Handels krav:

• Löneökningar på 860 kronor per månad och anställd.

• Jämställdhetspott på 100 kronor i månaden.

• Höjning av minimilönerna med 860 kronor.

• Ersättningar och tillägg ska höjas procentuellt lika mycket som lönen.

• Höjning av lägsta semesterlön per dag med 50 kronor för dem som fyllt 18 år och 55 kronor för dem med tre års vana.

• Rätt till heltid, Handels återkommer med preciseringar.

• Begränsa korttidsanställningar i enlighet med LO-plattformen. Det betyder att tidsbegränsade anställningar ska högst få pågå under ett år under en fem års period sedan ska de övergå till fast jobb. Vikariat eller en kombination av vikariat och annan tidsbegränsad anställning ska få pågå i höst två år under en fem års period. Därefter ska det omvandlas till ett fast jobb.

• Anta försäkringsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv.

• Ettårigt avtal.