Handels stämmer underklädeskedjan Change inför Arbetsdomstolen. Kravet på att de kvinnliga anställda ska bära namnbrickor som anger deras bh-storlek strider både mot diskrimineringslagen och kollektivavtalet.

Handels begär att Change ska betala totalt 300 000 kronor till en tidigare anställd samt 100 000 kronor i skadestånd mot förbundet.

”Vår medlem har upplevt det som kränkande och obehagligt att bära skylten. För henne är byststorleken något ytterst personligt”, säger Handels ombudsman Jannika Fahlander i ett pressmeddelande.

Annika Ewerblad, jurist på LO-TCO Rättsskydd, driver målet. Hon konstaterar att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet men ska iaktta lag och god sed. Att uppmana de anställda att bära en bricka anger bh-storleken är att gå över gränsen.

Nu får Arbetsdomstolen avgöra var gränsen ska dras.

Det är ett väldigt intressant mål. Var går gränsen? säger Annika Ewerblad till Handelsnytt.

Change har tidigare skickat ut ett pressmeddelande med budskapet att kedjan välkomnar en prövning i Arbetsstolen. Företaget hävdar att det är frivilligt att bära brickan med bh-storleken.

I stämningen hävdar Annika Ewerblad att namnbrickan måste vara på. Det beskedet har hon fått muntligt. Dessutom finns kravet nedskrivet i personalföreskrifterna.

Underklädeskedjan har 17 butiker med 35 anställda runt om i Sverige.