En strejk för bryggerianställda betraktas som samhällsfarlig i Litauen
.
– Regeringen anser tydligen att öl är lika viktigt som mat. Därför fick vi inte gå ut i konflikt, säger Gražina Gruzdienė, ordförande för Livsmedelsfacket.

I juni, mitt under ölens högsäsong då festivalerna avlöste varandra och ölen flödade, röstade de anställda på Carlsberg i litauiska Klaipeda för att gå ut i strejk. 
De krävde att företaget skulle höja lönerna och skriva på ett nytt kollektivavtal.

Den danska bryggerijätten opponerade sig. De hävdade att de planerade löneökningarna var tillräckliga och att en strejk var olaglig.

Domstolen gick på Carlsbergs linje eftersom en strejk betraktades som samhällsfarlig.

Livsmedelsfacket Trade union of Lithuanian Food Producers (LMP), ordförande anser att domen är ”absurd” då domstolen resonerar att öl är av ett sådant ”vitalt samhällsintresse” att en arbetsmarknadskonflikt inte är tillåten.

– Vi har också rapporterat om ärendet till ILO men har precis fått reda på att regeringen ännu inte skickat något svar till FN-organet, säger Gražina Gruzdienė.

Carlsberg anser att de fackliga avtalskraven är orimliga eftersom lönerna för bryggeriarbetarna redan i dag ligger över genomsnittet i branschen.

Enligt företaget bottnar konflikten i att facket och arbetsgivaren tolkar det avtal som finns på olika sätt. 
Facket kräver att lönerna räknas upp varje år, vilket företaget motsätter sig.

Enligt Eurofound, som är EU:s organisation för att förbättra livs- och arbetsvillkoren, kan utfallet i konflikten få en stor principiell betydelse för arbetsmarknaden i Litauen.

Eurofound skriver att det visserligen har varit flera strejker in utbildningssektorn under perioden 2007 till 2008 men att detta är den första stora konflikten inom den privata tillverkningsindustrin. 
Konflikten har också uppmärksammats av det litauiska advokatsamfundet där en diskussion nu inletts om hur lagarna rimmar med den sociala dialog som landet förbundit sig att tillämpa som medlem i EU.

Fakta

Carlbergkonflikten

Konflikten handlar om lönerna för cirka 450 personer på Litauens största bryggeri, det delvis Carlsbergs ägda UAB Svyturys-Utenos Alus.

Sedan oktober 2008 finns ett kollektivavtal med facket, Trade union of Lithuanian Food Producers (LMP). Facket hävdar att avtalet innebär att företaget årligen måst höja lönerna och i juni förra året krävde de en löneökning på 12 procent för en viss grupp anställda. Carlsberg gick endast med på att höja lönerna med 1,8 procent. Efter en omröstning beslutade facket att det skulle gå ut i strejk. Domstolen förbjöd dock strejken och nu har ärendet hamnat hos FN-organet ILO.

Källa: Eurofound