Det är en myt att lite giftig rök och konstiga arbetsställningar ingår i svetsarens vardag. IVL Svenska miljöinstitutet har tagit fram en ny webbaserad utbildning som visar att alla kan lära sig konsten att svetsa säkert – och lönsamt.

Svetsning är ett kvalificerat hantverk som kräver skicklighet, men också en bra arbetsmiljö för att undvika olyckor och arbetssjukdomar. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram en webbutbildning till både blivande och yrkesverksamma svetsare. Utbildningen innehåller många konkreta tips som illustreras med korta filmklipp.

Inandning av svetsrök orsakar en mängd sjukdomar och svetsarbetet görs ofta i obekväma arbetsställningar som sliter på kroppen. Andra risker är svetsblänk, en smärtsam inflammation i ögat, och el-olyckor.

Under 2010 anmäldes 335 arbetsskador hos svetsare, cirka en fjärdedel av dessa var arbetssjukdomar. Äldre svetsare drabbas av betydligt fler arbetssjukdomar än yngre.

Det går att minimera risken för olyckor och sjukdomar. Genom goda kunskaper, exempelvis om hur svetsplatsen ska se ut för att undvika skadliga arbetsställningar, hur ventilationen ska utformas för att så effektivt som möjligt fånga in svetsrök och hur man arbetar för att undvika exponering för elektromagnetiska fält från svetskablar.

– Många svetsare arbetar i en onödigt dålig arbetsmiljö, säger Ann-Beth Antonsson ansvarig för den nya utbildningen ”Svetsa rätt”, och adjungerad professor vid KTH.

Utbildningen visar med många konkreta exempel, baserade på aktuell forskning, hur en bra arbetsmiljö bidrar till en effektiv produktion med hög kvalitet, och tvärtom – hur en dålig arbetsmiljö kan försämra både kvalitet och produktivitet.

Utbildningen, som har bekostats av AFA Försäkring, vänder sig även till chefer, försäljare av svetsutrustning, företagshälsovården och skyddsombuden.